Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

Isplata poreza i doprinosa plaće na HUB 3 obrascu | Knjižnica za računovođe
Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja: 

Isplata poreza i doprinosa plaće na HUB 3 obrascu

Arhiva 5.9.2012, , Izvor: Verlag Dashöfer

Poreze i doprinose plaće je potrebno isplatiti do 15. u mjesecu istodobno sa neto plaćom ostvarenom u prethodnom mjesecu. Ako neto plaća nije isplaćena do kraja mjeseca, doprinose treba uplatiti do kraja mjeseca, a porez kada neto plaća bude isplaćena. Tehnička strana isplate poreza i doprinosa je uređena:

  • Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa, NN br. 49/12 (u nastavku Uredba);

  • Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini, NN br. 37/12, 65/12 (u nastavku Naredba).

Od 01.06.2012. u domaćem platnom prometu je moguće upotrebljavati transakcijske račune sa IBAN konstrukcijom, iako to do 01.06.2013. nije obaveza. U nastavku članka će se prikazati isplata doprinosa i poreza sa transakcijskim računima IBAN konstrukcije na nalogu za plaćanje HUB 3 (obrasci HUB 3 i HUB 3A su novi obrasci izdani od strane Hrvatske udruge banaka, a koji su prilagođeni za IBAN konstrukcije računa i mogu se preuzeti na www.hub.hr).

Isplata obveznih doprinosa se obavlja ispunjavanjem naloga za plaćanje na sljedeći način:


Valuta plaćanja: HRK
Platitelj: ???
Iznos: ???
IBAN ili broj računa platitelja: potražite ga na izvatku sa žiroračuna društva ili u e-banking aplikacijiPristup imaju samo pretplatnici modula: 
KR profi | KR profi plus | KR profi plus & HSFI, MSFI

 

Modul koji imate na raspolaganju:
%usermoduletitle

Prednosti KR profi:
  • UR profi = 30 novih stručnih članaka svaki mjesec

  • Obavijesti o zakonskim izmjenama

  • Garancia aktualnosti i ispravnosti sadržaja

  • Usluga odgovora stručnjaka na Vaša pitanja

  • Brzo pretraživanje sadržaja uz pomoć pojmovne tražilice

 >>više o KR profi

Získajte viac informácií o moduloch UAD profi

Trebate savjet pri odabiru pravog modula?