Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Regres i godišnji odmor za 2017. godinu Online razgovor

18.5.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ukoliko radnik mijenja 2 poslodavca u kalendarskoj godini, ima li pravo na puni ili razmjerni godišnji kod novog poslodavca za tu kalendarsku godinu ako je prekid između starog i novog poslodavaca manji od 8 dana (s napomenom da mu radni odnos ne prestaje kod novog poslodavca u toj kalendarskoj godini)?

Odgovor:  Ako je radni odnos kod prvog poslodavca prestao tada kod njega koristi razmjerni dio godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa ili mu se isplaćuje naknada za neiskorišteni GO. Kod novog poslodavca ima pravo na razmjerni dio GO ako nije stekao uvjet od 6 mjeseci rada.

Pitanje 2: U slučaju da poslodavac na zahtjev ovrhovoditelja provodi ovrhu na plaći radnika, je li dužan provesti ovrhu i na regresu (smatra li se regres plaćom)?

Odgovor: Regres nije izuzet od ovrhe, znači isplaćuje se na redovni tekući račun.

Pitanje 3:  Treba li uručiti odluku o trajanju i korištenju godišnjeg odmora trudnicama i osobama na stručnom osposobljavanju? Mi smo do sada uvijek izdavali.

Odgovor:  Odluka se uručujemo radnicima koji koriste GO u određenoj godini. Ako je trudnica na komplikacijama ili porodiljnom tada ne koristi GO, a odluka će dobiti prije korištenja GO.

Pitanje 4: S obzirom da je firma sezonskog karatketra te je sezona počela dosta ranije, neki radnici neće moći iskoristiti dio godišnjeg odmora od prošle godine do 30.06.2017. Može li se napraviti neka odluka da će oni taj godišnji moći iskoristiti po završetku sezone od rujna pa nadalje sukladno dogovorima do kraja 2017?

Odgovor:  Poslodavac i radnik se mogu usuglasiti da će preostali GO koristiti i nakon 30.06., takav sporazum predlažem u pisanom obliku svakako.

Pitanje 5: Ako je cijeli GO za 2016. radi bolovanja neiskorišten te radnik s njegovim korištenjem započinje nakon povratka s bolovanja pa radi toga i njegovo korištenje završava u srpnju da li je to ok?

Odgovor:  Da, u redu je obzirom radnik nije mogao koristiti svoje pravo ranije.

Pitanje 6: Ako djelatnik ima ugovor sklopljen na određeno, npr. od 01.01.2016. do 16.09.2017. godine - uručujemo li mu tada rješenje o razmjernom godišnjem odmoru - dakle za tih 9 mjeseci i onda u slučaju da se ugovor produži opet odluku o razmjernom g.o. za preostali dio ili pak odmah za cijelu godinu?

Odgovor:  Ako djelatniku prestaje radni odnos istekom ugovora na određeno, tada ide razmjerni dio GO i odluka u skladu s time, ako se ugovor produžuje i ostaje u radnom odnosu tada radite odluka za GO kao i kod redovnih radnika.

 

 

Pitanje 7:  Direktorica i jedina zaposlena u poduzeću (frizerske usluge) ima neiskorišteni godišnji odmor iz 2016. koji neće moći iskoristiti do kraja 30.06.2017. Kako postupiti, ima li pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor?

Odgovor:  Ne, pravo na naknadu za neiskorišteni GO imaju samo radnici kojima prestaje radni odnos. Radnik se ne može odreći GO sukladno čl. 80 Zakona o radu takav sporazum  je ništetan.

Pitanje 8:  Je li poslodavac dužan isplatiti radniku neiskorišteni GO?

Odgovor:  Samo ako prestaje radni odnos poslodavac je dužan radnik omogućiti ili korištenje ostatka GO ili isplatiti naknadu za neiskorišteni GO.

Pitanje 9:  U slučaju da radnik na vlastiti zahtjev, a koji je poslodavac usvojio, radi na pola radnog vremena (20 sati tjedno), koliko bi takvom radniku pripalo godišnjeg odmora, a u odnosu na radnike koji rade puno radno vrijeme?

Odgovor:  Radnik ima pravo na 4 tjedna GO za svaku kalendarsku godinu. Ako radi 4 sata dnevno to je za njega 1 dan rada. Ako radnik radi 5 dana po 4 sata, ima pravo na 4 tjedna godišnjeg jer radi svaki dan. Ako istodobno radi kod više poslodavaca oni se moraju sporazumjeti o istodobnom korištenju GO, ako se ne dogovore, moraju pustiti radnika na GO kad on želi. Evo niže članci zakona.

Članak 79.

(1) Godišnji odmor iz članaka 77. i 78. ovoga Zakona radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Članak 85.

(2) Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

Pitanje 10:  Radnica je na dužem bolovanju i neće moći iskoristiti godišnji do 30.06. Da li može iskoristiti godišnji poslije ili joj se može isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji.

Odgovor:  Koristit će godišnji odmor kada se vrati na posao, ne može joj se isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji (isplaćuje se jedino u slučaju prestanka radnog odnosa).

Pitanje 11:  U slučaju produživanja ugovora na određeno kod istog poslodavca više puta, ima li radnik pravo na razmjerni godišnji za svako trajanje ugovora ili se svi Ugovori mogu gledati kao cjelina s obzirom da nije imao ni dana prekida između ugovora pa bi tako mogao steći pravo na puni godišnji? Hvala Vam unaprijed.

Odgovor:  Gleda se cjelina ako nema prekida radnog odnosa.

Pitanje 12: Pitanje se odnosi na ostvarivanje prava na regres za godišnji odmor. Radnik je koristio pravo na godišnji odmor srazmjernim brojem mjeseci rada. Je li moguće radniku isplatiti regres za godišnji odmor srazmjerno dijelu godišnjeg odmora koji je koristio?

Odgovor:  Pravo na regres nije propisano Zakonom o radu, ako ste regres ugovorili ugovorom o radniku ili pravilnikom morate se pridržavati ugovorenog. Ukoliko niste možete donijeti odluku o iznosu regresa koji ćete isplatiti.

Pitanje 13: Ako se radnica vrati u 1. mjesecu 2018. na posao s porodiljnog na kojem je bila 3 godine - na koliko ima pravo godišnjeg odmora? (samo za 2017.-tu godinu ili i za preostale dvije)

Odgovor:  Radnica ima pravo na sav neiskorišteni godišnji.

Pitanje 14: Zaposlenik je na bolovanju od 01.01.2016. do daljnjega. Kad on može iskoristiti godišnji?

Odgovor:  Koristit će GO po povratku na posao.

Pitanje 15:  Imamo djelatnicu koja je počela sa radom 21.11.2016. godine i ugovor joj ističe 31.05.2017. Da li navedena djelatnica za 2017 ima pravo na 5/12 GO za 2017 ili obzirom da je prošlo 6 mj od zasnivanja radnog odnosa automatski ima pravo na cijeli GO?
Ako prestaje sa radom 15.07.2017. kako tada računam dane GO za 2017?

Odgovor:  Ako joj prestaje radni odnos ima pravo na razmjerni dio za 2016.g. i razmjerni dio za 2017.godinu. Ako se radni odnos nastavi do 15.07. i tada prekida opet ide razmjerni dio za 2017.

Pitanje 16: Mora li obrtnik izdati radniku rješenje o godišnjem odmoru?

Odgovor:  I obrtnik radnicima mora dati rješenje o godišnjem odmoru.

Pitanje 17:  Postoji li neka granica u kalendarskoj godini u smislu datuma, pr. 30.06. na koji radnik treba biti zaposlen da bi radeći do kraja godine ostvario 6 mjeseci rada i pravo na puni godišnji kod poslodavca za tu kalendarsku godinu? Npr. radnik zaposlen 01.07. neće ostvariti pravo na puni nego samo na razmjerni godišnji. Jesam li u pravu?

Odgovor:  Tako je, mora imati neprekidan rad od 6 mjeseci da bi ostvario pravo na puni GO.

Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. stavkom 3. Zakona o radu, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 77. stavaka 1. i 2.Zakona, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

 

Pitanje 18: Ima osoba koja je na porodoljnom dopustu imam pravo na ispaltu regresa za 2017. godinu? Cijelu godinu će biti na porodiljnom, vraća se na posao u 2018 godini.

Odgovor:  Pravo na regres je odluka poslodavca nije zakonski propisana. Može se neoporezivo isplatiti svim radnicima.

Pitanje 19:  Ostvaruje  li radnik pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora za samo 1 mjesec rada (istek ugovora na određeno) tj. da li je poslodavac u tom slučaju u obvezi isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor?

Odgovor:  Da, sukladno čl. 78 Zakona o radu radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. stavkom 3. Zakona o radu, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 77. stavaka 1. i 2.Zakona, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa ili se može isplatiti naknada obzirom radni odnos prestaje.

Pitanje 20: Radniku je ostalo 19 dana godišnjeg odmora iz 2016.g. Međutim do 06/2017 može samo iskoristiti 9 dana (zbog opsega posla nije moguće mu dati svih 19 dana). Da li preostalih 10 dana poslodavac onda mora isplatiti ili jednostavno "propadaju"?

Odgovor:  Poslodavac je dužan radniku osigurati korištenje GO za 2016. g. do 30.06.2017., iznimno uz pisani sporazum poslodavca i radnika mogu se usuglasiti da će se neiskorišteni GO iskoristiti nakon 30.06. Naknada za neiskorišteni GO se isplaćuje samo ako dolazi do prekida radnog odnosa.

Pitanje 21: Na koliko godišnjeg odmora radnik ima pravo za 2016. godinu kod novog poslodavca ako je kod starog odjavljen 31.03.2016. a kod novog prijavljen 01.04.2016. godine? Ugovor mu ne prestaje kod novog poslodavca u toj kalendarskoj godini.

Odgovor:  Kod starog poslodavca je imao pravo na razmjerni dio za 3 mj.2017.godine, a kod novog poslodavca stječe pravo

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: