Porezni kalendar
studeni 2017
PoUtSrČtPeSuNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najskoriji događaj
15.12.2017 - FPO
Obrasci
Registracija
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Najskoriji događaj
15.12.2017 - FPO
Tečajna listina HNB 21.11.2017
 1 EUR7,56 Kn (+0,01)
 1 USD6,41 Kn (+0,02)
 1 GBP8,5 Kn (+0,04)
 1 CZK0,3 Kn (-0)
 100 JPY5,72 Kn (+0,04)
više
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Primjeri obrazaca

Porez na dohodak

 • JOPPD OBRAZAC - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (PDF verija) / (Excel verzija)
 • DIVIDENDE - Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende (PDF verzija / Excel verzija)
 • KAMATE - Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamat (PDF verzija / Excel verzija)
 • LICENCE - Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence  (PDF verzija / Excel verzija)
 • OSTALI DOHODAK - Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj (PDF verzija / Excel verzija)
 • INO - DOH - Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirez (PDF verzija / Excel verzija)
 • RPO - Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika (PDF verzija / Excel verzija)
 • DOH - Prijava poreza na dohodak za 2016. godinu (PDF verzija / Excel verzija)
 • DOH (2017) - Prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (PDF verzija / Excel verzija)
 • DOH-Z - Prijava dohotka od zajedničke djelatnost (PDF verzija / Excel verzija)
 • PK - Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada (PDF verzija / Excel verzija)
 • POTVRDA - Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu (PDF verzija / Excel verzija)
 • DI - Popis dugotrajne imovine (PDF verzija / Excel verzija)
 • KPI - Knjiga primitaka i izdataka (PDF verzija / Excel verzija)
 • KPR - Knjiga prometa (PDF verzija / Excel verzija)
 • P-PPI - Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2017. godinu (PDF verzija / Excel verzija) 
 • TO - Evidencija o tražbinama i obvezama (PDF verzija / Excel verzija) 
 • ZPP - DOH - Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2016. godinu (PDF verzija / Excel verzija) 
 • ZPP - DOH (2017) - Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2017. godinu (PDF verzija / Excel verzija) 
 • DMO - Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (PDF verzija / Excel verzija) 
 • PREMIJE OSIGURANJA -  Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja (PDF verzija / Excel verzija) 
 • DNR - Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (PDF verzija / Excel verzija)
 • DPOM - Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi (PDF verzija / Excel verzija)
 • EP - Evidencija o prometu (PDF verzija / Excel verzija)
 • EPOM - Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (PDF verzija / Excel verzija)
 • ST - Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu  (PDF verzija / Excel verzija)
 • IP - Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu (PDF verzija / Excel verzija)

                   

Porez na dobit

 • PD - Prijava poreza na dobit (PDF verzija / Excel verzija)
 • PD (2017) - Prijava poreza na dobit za 2017. godinu (PDF verzija / Excel verzija)
 • PD-NN - Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (PDF verzija / Excel verzija)
 • PD-PO - Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu (PDF verzija / Excel verzija)
 • PD-IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (PDF verzija / Excel verzija)
 • PD-DOP - Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti (PDF verzija / Excel verzija)
 • POD-BIL - Bilanca (PDF verzija / Excel verzija)
 • POD-RDG - Račun dobiti i gubitka (PDF verzija / Excel verzija)
 • OBRAZAC DIVIDENDE- Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (PDF verzija / Excel verzija)
 • OBRAZAC KAMATE- Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (PDF verzija / Excel verzija)
 • OBRAZAC LICENCE - Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja  (PDF verzija / Excel verzija)
 • OBRAZAC OSTALA DJELA - Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (PDF verzija / Excel verzija)
 • PT- Prijava poreza na tonažu broda (PDF verzija / Excel verzija)

                               

Porez na dodanu vrijednost

 • P-PDV - Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (PDF verzija / Excel verzija)
 • I-RA - Knjiga izdanih (izlaznih) računa (PDF  / Excel verzija)
 • U-RA - Knjiga primljenih (ulaznih) računa (PDF verzija / Excel verzija)
 • PDV-S - Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (PDF verzija / Excel verzija)
 • ZP - Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (PDF verzija / Excel verzija)
 • ISPORUKA NPS - Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu (PDF verzija / Excel verzija)
 • STJECANJE NPS - Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU (PDF verzija / Excel verzija)
 • PDV-P - Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost (PDF verzija / Excel verzija)
 • PDV-F - Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa (PDF verzija / Excel verzija)
 • PDV-H - Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra (PDF verzija / Excel verzija)
 • PDV-MI - Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (PDF verzija / Excel verzija)
 • Izvješće PDV - Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a  (PDF verzija / Excel verzija)
 • Porezno zastupanje - Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63 (PDF verzija / Excel verzija)
 • INO PPO - Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (PDF verzija / Excel verzija)
 • PPO - Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (PDF verzija / Excel verzija)
 • DONH (2016) - Izvješće o obavljenim donacijama hrane (PDF verzija / Excel verzija)

                

Porez na dodanu vrijednost i trošarine

 • P-DIP - Zahtjev za povrat PDV-a i trošarine (PDF verzija / Excel verzija)
 • IOU - Potvrda o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a, trošarine i posebnog poreza pri uvozu (PDF verzija / Excel verzija)
 • Potvrda - Potvrda o oslobđenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine (PDF verzija / Excel verzija)
 • IO - Izravno oslobođenje od plaćanja poreza (PDF verzija / Excel verzija)
 • IOMV - Izravno oslobođenje za motorna vozila (PDF verzija / Excel verzija)
 • KG - Kartica goriva ili izravno oslobođenje za pogonska goriva za motorna vozila (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obavijest - Obavijest o primitku trošarinskih proizvoda (PDF verzija / Excel verzija)

              

Porez na promet nekretnina

 • Prijava PPN 2017 - Obrazac u nastavku koristite za isprave nastale u 2017. godini odnosno za odluke koje su postale pravomoćne u 2017. godini  (PDF verzija / Excel verzija)
 • Zahtjev za ustupanje podataka JLS 2017 - Zahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  (PDF verzija / Excel verzija)
 • Prijava PPN - Prijava prometa nekretnina - VAŽNO: U obrascu Prijave obavezno je popunjavanje svih polja! Ovaj obrazac se koristi za sve promete nekretnina nastale od 1. siječnja 2015. godine i dalje (PDF verzija / Excel verzija)
 • Zahtjev za ustupanje podataka JLS 2016 - Zahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (PDF verzija / Excel verzija)
 • IZJAVA 2016 - Izjava o revalorizacijskoj vrijednosti nekretnine za promete nekretnina nastale u 2016. (PDF verzija / Word verzija)

                     

Posebni porezi na kavu i bezalkoholna pića

 • Obrazac PUR - Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac MI-K - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu u sustavu odgode  (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac MI-BAP - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića u sustavu odgode (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac 2a MI-K - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu_izvan sustava odgode (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac 2a_MI-BAP - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića izvan sustava odgode (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac OBR-PP-K BAP - Zahtjev za obračun posebnog poreza (PDF verzija / Excel verzija)

                           

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti I premije kasko osiguranja cestovnih vozila

 • E-PAO - Evidencija ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila, iznosu premija osiguranja od automobilske odgovornosti i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća (PDF verzija / Excel verzija)
 • E-PKO - Evidencija ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila, iznosu premija kasko osiguranja cestovnih vozila i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća (PDF verzija / Excel verzija)
 • IZ-POKO - Izvješće o obračunanom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila (PDF verzija / Excel verzija)

                

Porez na potrošnju

 • PP-MI-PO - Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (PDF verzija / Excel verzija)

                   

Porezni postupak

 • Izjava - Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine (PDF verzija / Word verzija)
 • Prijava - Prijava činjenica bitnih za oporezivanje (PDF verzija / Word verzija)
 • Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizicke osobe - Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizičke osobe (PDF verzija / Word verzija)
 • Zahtjev za reprogram poreznog duga za pravne osobe - Zahtjev za reprogram poreznog duga za privatne osobe (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac OPZ-STAT-1 - Obrazac OPZ-STAT-1 (PDF verzija / Excel verzija)

                      

Doprinosi

 • INO-PRE-DOP - Sporazum o preuzimanju obveze doprinosa (PDF verzija / Word verzija)
 • JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (PDF verzija / Word verzija)
 • ROD-DOP - Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa (PDF verzija / Word verzija)
 • IVO-DOP - Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa (PDF verzija / Word verzija)
 • PRE-DOP - Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa (PDF verzija / Word verzija)
 • OK-DOP - Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (PDF verzija / Word verzija)
 • GOD-DOP - Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (PDF verzija / Excel verzija)
 • FPO - Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju (PDF verzija / Excel verzija)
 • FPO-K - Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (PDF verzija / Excel verzija)

                   

Igre na sreću i naradne igre

 • Obrazac broj 1 - Početno stanje (PDF verzija / Word verzija)
 • Obrazac broj 2 - Završno stanje (PDF verzija / Word verzija)
 • Obrazac broj 3 - Dotacija (PDF verzija / Word verzija)
 • Obrazac broj 4 - Kredit (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 5 - Obračun gotovine stola (PDF verzija / Word verzija)
 • Obrazac broj 6 - Obračun napojnica (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 7 - Tabela rezultata (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 8 - Blagajnički izveštaj (PDF verzija / Word verzija)
 • Obrazac broj 9 - Izvještaj o državnom turniru (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 10 - Dnevni obračun po pojedinom atomatu (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 11 - Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 12 - Blagajnički izvještaj (PDF verzija / Word verzija)
 • Obrazac broj 13 - Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu i roulettu (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 14 - Popis stanja elektroničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 15 - Popis stanja elektroničkih brojčanika po bet i win brojčanicima (PDF verzija / Excel verzija) 
 • Obrazac broj 16 - Popis stanja mehaničkih brojčanika (PDF verzija / Excel verzija) 
 • Obrazac broj 17 - NP-LI - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću (PDF verzija / Excel verzija) 
 • Obrazac broj 18 - Obrazac br. 18 PD - LI - Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću (PDF verzija / Excel verzija) 
 • Obrazac broj 19 - NP - ISC - Konačni mjesečni obračun nakande od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 20 - Izvješće o ostvarenom jack - pot dobitku (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 21 - NP - IK - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 22 - PD - IK - Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 23 - NP - ISA - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 24 - NP - ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od prir. igara na sreću na automatima (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 25 - GN - ISC - Konačni obračun godišnje nakande za priređivanje igara na sreću u casinima - DODATAK (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 26 - ISK - Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 27 - GN - ISA - Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac broj 28 - Prilog 4 Izvješće o broju automata po lokacijama (PDF verzija / Excel verzija)

                       

Ostalo

 • Obrazac - Fiskalizacija (PDF verzija / Excel verzija)
 • Prijava - Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja (koristi se za pokretnine) (PDF verzija / Excel verzija)
 • SR - Obračun spomeničke rente (PDF verzija / Excel verzija)
 • TZ - Obračun članarine turističkoj zajednici (PDF verzija / Excel verzija)
 • KD - Obračun komorskog doprinosa (PDF verzija / Excel verzija)

                   

Utvrđivanje rezidentnosti u porezne svrhe

 • Obrazac TI - Utvrđivanje promjene statusa rezidentnosti iz rezident u nerezident Republike Hrvatske (PDF verzija / Excel verzija)
 • Obrazac TU - Utvrđivanje promjene statusa rezidentnosti iz nerezident u rezident Republike Hrvatske (PDF verzija / Excel verzija)

                    

Povrat poreza po odbitku na kamate na štednju

 • Zahtjev za povrat poreza po odbitku na kamate na štednju (PDF verzija / Excel verzija)
 • Potvrda o obustavljenom porezu po oditku (PDF verzija / Excel verzija)
 • Potvrda o neobustavljanju poreza po odbitku (PDF verzija / Word verzija)

                         

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici modula:
Najveća on-line knjižnica stručnih članaka
Tjedne vijesti
ili se prijavite
 01/64 60 621 info@dashofer.hr

PREDNOSTI PRETPLATE SU: 

 • Više od 2000 profesionalnih tekstova iz područja poreza, računovodstva, obračuna plaća, radnih odnosa i računovodstvenih standarda 
 • Više od 3500 odgovora na praktična pitanja zadovoljnih pretplatnika o najrazličitijim nedoumicama 
 • Portal se svaki mjesec nadopunjuje novim, aktualnim tekstovima i stručnim odgovorima na pitanja pretplatnika
 • Pretplata uključuje i mogućnost postavljanja Vaših pitanja
 • Viši moduli portala uključuju i mogućnost sudjelovanja u on-line seminarima i pregledavanje video seminara o svim već spomenutim temama
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: