Ovaj portal koristi kola鑙鎒 (cookies) kako bi pobolj筧o funkcionalnost stranice i prilagodio sustav ogla筧vanja.   U redu   Vi筫 o kola鑙鎖ma

> Dopuna JOPPD obrasca | Knji緉ica za ra鑥novo餰
Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadr綼ja: 

Dopuna JOPPD obrasca

Garancija 20.12.2013, Izvor: Porezna uprava

Pitanje:
﹖o zna鑙 dopuna obrasca JOPPD?

Odgovor:

Dopunom Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvje规a 3 mogu se nadopunjavati podaci o stjecateljima primitka/osiguranicima koji nisu bili iskazani na izvornom izvje规u iako je za iste danom podno筫nja izvornog izvje规a nastupila obveza izvje规ivanja (npr. pla鎍 je ispla鎒na ali iz nekog razloga obra鑥n za radnika nije bio prikazan na izvornom Obrascu JOPPD) te podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku kojemu je na izvornom izvje规u bio unesen pogre筧n OIB. Dopuna obrasca zna鑙 knji緀nje nadopunjenih podataka sa datumom valute izvornog obrazac te 鎒, ukoliko danom podno筫nja izvornog obrasca nije izvr筫na uplata za obveze koje se nadopunjuju ve je uplata izvr筫na kasnije, do鎖 do obra鑥na zakonske zatezne kamate koja se ra鑥na od dana kada je uplata trebala biti izvr筫na (na dan podno筫nja izvornog obrasca) do dana pla鎍nja.  Pristup imaju samo pretplatnici modula: 
KR profi | KR profi plus | KR profi plus & HSFI, MSFI | KR profi plus & HSFI, MSFI & Pla鎒

 

Modul koji imate na raspolaganju:
%usermoduletitle

Prednosti KR profi:
  • UR profi = 30 novih stru鑞ih 鑜anaka svaki mjesec

  • Obavijesti o zakonskim izmjenama

  • Garancia aktualnosti i ispravnosti sadr綼ja

  • Usluga odgovora stru鑞jaka na Va筧 pitanja

  • Brzo pretra緄vanje sadr綼ja uz pomo pojmovne tra緄lice

 >>vi筫 o KR profi

Z韘kajte viac inform醕i o moduloch UAD profi

Trebate savjet pri odabiru pravog modula?