danas je 12.8.2022

Najnovije

Uredba Komisije (EU) 2022/1392 оd 11. kolovoza 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 12 (Tekst značajan za EGP)Garancija

12.8.2022, Izvor: EUR-Lex

... EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1., budući da: (1) ...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorataGarancija

11.8.2022, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja elektroničkog očevidnika (u daljnjem tekstu: elektronički Očevidnik) koji vode inspektori Državnog inspektorata iz članka 4. Zakona o Državnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: inspektori). (2) Elektronički Očevidnik sadrži podatke ...

Obračun PDV-a i prijenos porezne obvezeGarancija

10.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Poduzeće iz Hrvatske - obveznik PDV-a - fakturira uslugu unapređenja prodaje (za regije: Hrvatska, Slovenija i BiH) obvezniku PDV-a iz Poljske i na računu stavlja klauzulu “prijenos porezne obveze“. Je li to ispravno? Molim ...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o efektivnoj kamatnoj stopiGarancija

9.8.2022, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi (»Narodne novine«, br. 105/2017.) u članku 7. stavku 1. točki 9. dodaje se tekst koji glasi: »Ako je iznos dopuštenog prekoračenja niži od 10.000 kn, u svrhu primjene ograničenja gornje granice EKS-a iz članka 20.a Zakona o potrošačkom ...

Obračun poreza na kapitalne dobitkeGarancija

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, struč. spec. oec. Kapitalni dobici predstavljaju porast vrijednosti imovine : zemlje, zgrada, strojeva, automobila, vrijednosnica (dionica i obveznica). Oni se mjere kao razlika između prodajne cijene i cijene po kojoj je dobro bilo ranije kupljeno. Porez na kapitalne dobitke predstavlja ...

Porezno priznata kamata između povezanih osobaGarancija

8.8.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

... Kredit u iznosu od 100.000EUR podignut je 01.01.2022. Od matice, kamata za period 01.01.-30.06.2022. iznosi 2%, a kamata za period od 01.07.-31.12. iznosi 3%. Ukupno će u 2022. biti obračunato i plaćeno 2.500EUR + kamate. Porezna uprava kaže da se kamata koja se porezno priznaje za 2022., iznosi 2,68% ...

Prijenos vlasništva sa trgovačkog društva na općinuGarancija

8.8.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Imam pitanje u vezi prijenosa vlasništva sa trgovačkog društva na općinu. Općina je stopostotni vlasnik našeg komunalnog društva i nije u sustavu PDV-a. Naime, općina u kojoj se nalazimo ima naselje preko rijeke Drave te je osiguran prijevoz skelama do tog naselja. Skele su bile u vlasništvu općine, ...

Prijelaz na euro i valutna klauzulaGarancija

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Društvo ima zaključene Ugovore sa fizičkim osoba čiji iznosi su ugovoreni u euru s valutnom klauzulom. Pitanje: je li Društvo prilikom izdavanja izlaznog računa, u periodu dvojnog iskazivanja, točnije od 05.9.-31.12.2022. ima obvezu na računu iskazati i konverziju kuna u eure prema utvrđenom fiksnom ...

Potpora za novorođeno dijete do 10.000,00 knGarancija

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Do koje godine djeteta se može isplatiti neoporeziva potpora za novorođenče do 10.000,00 kn? Imamo upit djelatnika koji je posvojio dijete te pita da li mu se može isplatiti navedena potpora? Poslodavac je napisao internu odluku o isplati potpore za novorođenče i po njoj postupa, ali u ovom slučaju je ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Certificirani online tečaj: Stručnjak za PDV

12.9. – 16.9.2022, ONLINE, Mira Ognjan, mag. oec.

Želite li postati vrsni poznavatelj poreza na dodanu vrijednost čiju će važnost znati cijeniti Vaši sadašnji, ali i budući poslodavci? Kroz brojne praktične primjere naši će Vas predavači provesti kroz ovu izuzetno kompleksnu materiju. Možda Vam se dogodila situacija da su Vas obavijestili iz porezne uprave da Vam se ne slažu podaci u VIES bazi? Smijete li na neku isporuku primijeniti oslobođenje ili morate na fakturi navesti "reverse charge" ? Trebate li neku transakciju uvrstiti u PDV-S? Niste znali smijete li primijeniti postupak 42.? Koju stopu PDV-a primijeniti pri prefakturiranju? Radi li se o prefakturiranju ili prolaznim stavkama? Saznajte više!

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
ONLINE SEMINARI

Pravila o oporezivanju dobiti kontroliranih inozemnih društava

Predavač: Ksenija Cipek, međunarodni porezni stručnjak

Datum: 29.8.2022

Vrijeme: 15:00 - 16:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti

Predavač: mr.sc. Silvija Pretnar Abičić

Datum: 6.9.2022

Vrijeme: 10:30 - 11:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 11.8.2022
 1 EUR7,51 Kn (+0,01)
 1 USD7,34 Kn (+0,02)
 1 GBP8,88 Kn (-0,01)
 1 CZK0,31 Kn (+0,01)
 100 JPY5,44 Kn (+0,01)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo