danas je 27.3.2023

Najnovije

Računanje godišnjeg razmjernog odbitka pretporezaJamstvo

24.3.2023, Sanja Roginić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... od 01.01.2023. počeli smo iznajmljivati jedan dio našeg poslovnog prostora u stambene svrhe. Izdavamo račun bez PDV i navedeno stavljamo u Obrazac PDV-a pod brojem I8. Naše pitanje glasi: kada i je li treba izračunati iznos godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza, ili mi nismo u obvezi, ili smo nešto ...

Zakon o izmjenama Zakona o doprinosimaJamstvo

24.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) u članku 9. stavku 1. točka 25. briše se. Članak 2. U članku 14. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: »3. dodatni doprinos za ...

Kupnja robe unutar EU bez PDV ID brojaJamstvo

22.3.2023, Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica, Izvor: Verlag Dashöfer

... Imamo slučaj da je tvrtka obveznik PDV-a, ali zbog poreznog nadzora im je ukinut PDV ID broj. Tvrtka je naručila robu iz Italije te im je na računu zaračunat talijanski PDV. Naše pitanje je: plaćaju li hrvatski PDV od 25% na ukupan iznos računa na kojem je već zaračunat talijanski PDV? I u slučaju da ...

Standardizacija bilješki mikro i malih poduzetnika u sastavljanju godišnjih financijskih izvješćaJamstvo

21.3.2023, Izvor: Ministarstvo financija

... Odbor za standarde financijskog izvještavanja pripremio je obrazac za sastavljanje bilješki u godišnjim financijskim izvještajima kao pomoć mikro i malim poduzetnicima. Svrha navedenog obrasca je s jedne strane jednostavnija priprema bilješki i rasterećenje mikro i malih poduzetnika, a s druge strane ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaćeJamstvo

1.4.2022, Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Što je izolacija ...

Isplata dnevnice za rad na terenuJamstvo

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 7.2. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su iznosi koji se ne smatraju oporezivim primicima. Tako je u točki 19. određeno da se dnevnica za rad na terenu u zemlji neoporezivo može isplatiti radnicima do 200,00 ...

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanjaJamstvo

1.4.2022, Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor. Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u ...

Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - PrimjerJamstvo

1.1.2022, mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor Kontinuirani obračun utroška zaliha prema metodi prosječne ponderirane cijene: Knjiženje kroz glavnu knjigu: 3100 - Zalihe sirovina i materijala           220 - Obveze prema dobavljačima       S 0 (01.01.)   5.500,00   30.277,42   (12.01.)         ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrheJamstvo

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Poslodavac ima mogućnost isplate naknade radniku za korištenje privatnog vozila u službene svrhe u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru. Naknada u tom iznosu je u potpunosti neoporeziva. Odluči li poslodavac isplatiti ...

više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

  • suvremena online literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Porezno računovodstveni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha

Predavač: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Datum: 21.4.2023

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 26.3.2023
 1 USD1,07 eur (0)
 1 GBP0,88 eur (0)
 1 CZK23,68 eur (0)
 100 JPY139,85 eur (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor
Kalkulator zateznih kamata