danas je 26.9.2023

Najnovije

Prodaja ispod nabavne cijeneJamstvo

22.9.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica, Izvor: Verlag Dashöfer

... Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica Naš upit je vezan za prodaju robe ispod nabavne cijene. Na skladištu imamo rabljene automobile koji stoje na skladištu dugo vremena, od 180-365 dana. Takvi automobili svakog dana sve više gube na vrijednosti. Je li dozvoljeno takvu robu prodavati ...

Potpora za novorođeno dijete do 1.327,23 euroJamstvo

20.9.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Ukoliko se radi o rođenju blizanaca, može li se za svako dijete radniku isplatiti potpora za novorođeno dijete, odnosno u ovom slučaju 2.654,46 eura? Zakonom o radu definirani su primici radnika na temelju radnog odnosa, koji su po svom obilježju materijalno pravo iz radnog odnosa ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Financijska imovina (HSFI 9 i MRS 32, MSFI 9)Jamstvo

22.11.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika. Financijska imovina obuhvaća udjele i dionice ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Isplata dnevnice za rad na terenuArhiva

1.1.2023, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. Člankom 7.2. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su iznosi koji se ne smatraju oporezivim primicima. Tako je u točki 19. određeno da se dnevnica za rad na terenu u zemlji neoporezivo ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanjuArhiva

1.1.2023, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a iznosi : • 70% od osnovice za naknadu plaće za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidne PNR, uz propisani limit od 4.257,28 ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanjaArhiva

1.1.2023, Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor. Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrheArhiva

1.1.2023, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. U Narodnim novinama br. 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote nekih neoporezivih primitaka te su promijenjena pravila ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

  • suvremena online literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 25.9.2023
 1 USD1,06 eur (0)
 1 GBP0,87 eur (0)
 1 CZK24,36 eur (0)
 100 JPY157,87 eur (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 20 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor
Kalkulator zateznih kamata