danas je 5.2.2023

Najnovije

Bilježimo usporavanje stope inflacije, očekujemo da se situacija s cijenama stabiliziraGarancija

3.2.2023, Izvor: Vlada.hr

... Premijer Andrej Plenković najavio je danas da će novi Zakon o obnovi, nakon završenog javnog savjetovanja, biti pripremljen za Vladu idućeg tjedna, kada će se predstaviti i plan zbrinjavanja građana koji su još u privremenom smještaju, mahom onih u kontejnerima na Banovini. Govoreći o najnovijim podacima ...

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeGarancija

2.2.2023, Izvor: Narodne novine

... I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Članak 2. (1) Nenamjenske ...

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacijaGarancija

2.2.2023, Izvor: Narodne novine

... UVODNE ODREDBE Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija kojeg vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Pojmovi Članak ...

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacijeGarancija

2.2.2023, Izvor: Porezna uprava

... ​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije, broj i iznos računa-ukupno iskazano u eurima za sve djelatnosti i određene specifične djelatnosti, na mjesečnoj razini, na nivou Republike Hrvatske, za siječanj 2023. godine dostupne su ovdje​. ...

Turistička pristojba u 2023. godiniGarancija

1.2.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

... univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa Plaćanje turističke pristojbe propisano je Zakonom o turističkoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine turističke pristojbe. Zakon o turističkoj pristojbi uređuje obvezu plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turi­stičke ...

Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)Garancija

31.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Objavljuje se Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobamaGarancija

31.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Pravilniku o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (»Narodne novine« br. 1/19.) u članku 2. stavku 1. Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Obrazac ...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganjaGarancija

30.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012., 10/2014., 45/2015. i 13/2017.) članak 2. mijenja se i glasi: »(1) U smislu ove Odluke rezidentima se smatraju: ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaćeGarancija

1.4.2022, Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Što je izolacija ...

Isplata dnevnice za rad na terenuGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 7.2. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su iznosi koji se ne smatraju oporezivim primicima. Tako je u točki 19. određeno da se dnevnica za rad na terenu u zemlji neoporezivo može isplatiti radnicima do 200,00 ...

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanjaGarancija

1.4.2022, Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor. Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u ...

Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - PrimjerGarancija

1.1.2022, mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor Kontinuirani obračun utroška zaliha prema metodi prosječne ponderirane cijene: Knjiženje kroz glavnu knjigu: 3100 - Zalihe sirovina i materijala           220 - Obveze prema dobavljačima       S 0 (01.01.)   5.500,00   30.277,42   (12.01.)         ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrheGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Poslodavac ima mogućnost isplate naknade radniku za korištenje privatnog vozila u službene svrhe u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru. Naknada u tom iznosu je u potpunosti neoporeziva. Odluči li poslodavac isplatiti ...

više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Novčani tok u malom prstu

13.1.2023. i 2.2.2023., ONLINE, PREDAVAČ: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Izvještaj o novčanom toku slikovito predstavlja novčanik poduzetnika u koji novac dolazi od naplata i odlazi radi plaćanja različitih obveza. Webinar će polaznike upoznati sa svrhom i elementima izrade novčanog toka sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja te pokazateljima poslovanja temeljenih na podacima iz izvještaja o novčanom toku. Saznajte više.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Pripreme za završni račun (provjera knjigovodstvenih stanja dugotrajne i kratkotrajne imovine)

Predavač: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Datum: 9.2.2023

Vrijeme: 14:30 - 16:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj – pregled novina u 2023. godini

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

Datum: 28.2.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 4.2.2023
 1 EUR0 Kn (0)
 1 USD0 Kn (0)
 1 GBP0 Kn (0)
 1 CZK0 Kn (0)
 100 JPY0 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor
Kalkulator zateznih kamata