danas je 29.5.2023

Najnovije

Faktura za proizvode od dobavljača iz SlovenijeJamstvo

26.5.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

... dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije Primili smo fakturu za baterije za fotografski aparat od dobavljača iz Slovenije. Budući se radi o robi koja je naručena preko interneta, dostavljena nam je poštom. Dobavljač navodi na fakturi oslobođenje: DDV nije obračunat u skladu s čl.46 ZDDV ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023

Računi za licence iz inozemstvaJamstvo

25.5.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

... Računi za licence iz inozemstva nemaju izražen njihov PDV (odnosno, stoji 0%), nema ni izjave o reverse charge na računu. Trebamo li mi obračunavati PDV od 25% i unositi ga u PDV obrazac i pod stavkom primljene usluge iz EU i pod stavkom pretporez od primljenih usluga iz EU? dr. sc. Mira Ognjan, stalni ...

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranjaJamstvo

25.5.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14., 42/18. i 26/23.) u članku 2. riječi: »(»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.)« zamjenjuju se riječima: &#187 ...

Analiza utjecaja snižavanja stopa PDV-a na cijeneJamstvo

23.5.2023, Izvor: Porezna uprava

... ​U sklopu sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata u proljeće 2022. godine donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 39/2022) s početkom primjene od 1. travnja 2022. godine. Na temelju navedenog Zakona proširena je ...

Operativni leasing MSFI vs HSFIJamstvo

22.5.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

... univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa U svom poslovanju svako društvo, kako bi oslobodilo svoja sredstva za redovno poslovanje koristi se različitim modelima financiranja osnovnih sredstava svog poslovanja, pa tako je jedan od načina podrške poslovanju i operativni leasing, ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Financijska imovina (HSFI 9 i MRS 32, MSFI 9)Jamstvo

22.11.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika. Financijska imovina obuhvaća udjele i dionice ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Isplata dnevnice za rad na terenuArhiva

1.1.2023, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. Člankom 7.2. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su iznosi koji se ne smatraju oporezivim primicima. Tako je u točki 19. određeno da se dnevnica za rad na terenu u zemlji neoporezivo ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanjuArhiva

1.1.2023, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a iznosi : • 70% od osnovice za naknadu plaće za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidne PNR, uz propisani limit od 4.257,28 ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanjaArhiva

1.1.2023, Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor. Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrheArhiva

1.1.2023, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec. U Narodnim novinama br. 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote nekih neoporezivih primitaka te su promijenjena pravila ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

  • suvremena online literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Prikriveno zapošljavanje vs regularni rad za poslodavca bez sjedišta u Republici Hrvatskoj

Predavač: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Datum: 1.6.2023

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Računovodstveni i porezni tretman nekretnina u vlasništvu Društva

Predavač: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Datum: 14.6.2023

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 28.5.2023
 1 USD1,08 eur (0)
 1 GBP0,87 eur (0)
 1 CZK23,65 eur (0)
 100 JPY150,24 eur (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 20 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata