danas je 18.1.2022

Najnovije

Računovodstveni i porezni tretman edukacijeGarancija

17.1.2022, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Društvo želi platiti troškove edukacije osobama koje nisu direktno zaposlenici Društva, ali su u uskoj poslovnoj vezi. Točnije, radi se o osobama koje su zadužene za distribuciju proizvoda prema važećem ugovoru o poslovnoj suradnji ...

Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komoriGarancija

17.1.2022, Izvor: Narodne novine

... Na temelju članka 105. stavka 2. točke 2. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, dalje: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 14. prosinca 2021., donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O STOPI DOPRINOSA I IZNOSU ČLANARINE HRVATSKOJ REVIZORSKOJ KOMORI (Narodne ...

Izmjena XML Shemi Obrasca PDV-aGarancija

14.1.2022, Ksenija Kramar, dipl.oec. ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor., Izvor: Verlag Dashöfer

... Porezna uprava je na svojim stranicama objavila informaciju o promjeni u XML Shemi Obrasca PDV-a. Međutim, ne postoje nikakva pojašnjenja, tumačenja na što se odnose izmjene te koje se informacije dostavljaju u novim poljima ...

Dvostruko oporezivanje - UgovorGarancija

14.1.2022, Izvor: Porezna uprava

... Porezni obveznik, hrvatski porezni rezident, dostavio je upit vezano za porezni tretman dohotka kojeg ostvaruje obavljanjem samostalne djelatnosti u Republici Austriji. Porezni obveznik u upitu navodi kako u Republici Austriji ima otvoren obrt (Gewerbe) čija je osnovna djelatnost 24-satna skrb / njega ...

Situacija stanja kao isprava za knjiženjeGarancija

12.1.2022, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

... Je li situacija stanja kod građevinskih radova isprava za knjiženje? Ispostavlja li se kod te situacije račun ili ta situacija stanja služi kao račun? Privremena građevinska situacija u onim slučajevima kada se izdaje može zamijeniti klasični račun. Odnosno ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Obračun tečajnih razlikaGarancija

1.1.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Pozitivne i negativne tečajne razlike posljedica su promjena valutnih tečajeva. Pozitivne tečajne razlike predstavljaju prihode u skupini 77 - Financijski prihodi, a negativne tečajne razlike predstavljaju troškove u skupini 47 - Financijski troškovi. ...

Prihodi budućeg razdoblja - Primjer knjiženjaGarancija

1.1.2021, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... 291 - Obračunani prihodi budućeg razdoblja Odnosi se na unaprijed naplaćene prihode koji još nisu zarađeni već se odnose na buduće razdoblje.         Konto   Opis   D   P   291   Unaprijed fakturirani prihod od najma               Potraživanja ...

Punomoć za prodaju nekretnineGarancija

1.1.2019, Verlag Dashöfer, Izvor: Verlag Dashöfer

... Napomena : Potpis na punomoći mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili veleposlanstva/konzulata u inozemstvu. Sadržaj ovlasti u punomoći ovisi o konkretnom slučaju. U nastavku su dane općenite ovlasti koje se ovisno o konkretnoj situaciji mogu dopuniti ili brisati. PUNOMOĆ ...

Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godineGarancija

18.1.2020, Maja Hleb, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine“ broj („ Narodne novine" broj 73/13 do 121/19) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine“ broj 79/13 do 1/20) utvrđeni su uvjeti i rokovi za izlazak iz sustava PDV-a. Izlazak iz sustava PDV-a se u 2020. godini ...

Sitan inventarGarancija

1.1.2021, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Činjenica da se sitan inventar ubraja u zalihe male vrijednosti zna stvarati lažan dojam kako je vrijednost istog beznačajna te joj ne treba pridavati značaj. Naprotiv, on je značajna stavka te može znatno utjecati na poslovni rezultata poduzeća. Sitni ...

više članaka
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike

20.1.2022., mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kojom se uređuju izmjene u vezi s objavljivanjem informacija u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje. Kroz webinar će se dati pregled navedenih izmjena HSFI-a te na primjeru prikazati izrada bilješki uz financijske izvještaje uz  pojašnjenje koje informacije, sukladno toč. 1.42. HSFI-a 1, trebaju objaviti mikro i mali poduzetnici...Saznajte više!

Porezni kontroling

19.1.2022, ONLINE,  Mira Ognjan mag.oec.

Namjena webinara je polaznicima dati odgovor na pitanja iz područja poreznog kontrolinga i njegovog utjecaja na poslovanje poduzeća. Na seminaru će se obraditi kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju finacijskih izvještaja...Saznajte više!

Novčani tok u malom prstu

1.2.2022, ONLINE,  mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Webinar će polaznike upoznati sa svrhom i elementima izrade novčanog toka sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja te pokazateljima poslovanja temeljenih na podacima iz izvještaja o novčanom toku. Edukacija je namijenjena menadžerima računovodstva, kontrolinga i financija, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize, vlasnicima poduzeća te svim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja.... Saznajte više!

Registrirajte se u besplatne enovine

Besplatne eNovine

Input:
ONLINE SEMINARI

Direktiva majka kćer

Predavač: Ksenija Cipek

Datum: 3.2.2022

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti za ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 17.1.2022
 1 EUR7,52 Kn (0)
 1 USD6,57 Kn (0)
 1 GBP9,01 Kn (0)
 1 CZK0,31 Kn (0)
 100 JPY5,76 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor