danas je 30.9.2022

Najnovije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodakGarancija

29.9.2022, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 i 102/22), u članku 7. stavku 2. r.br. 5., 14., 18., 31., 32. i 34. mijenjaju se i glase: » 5. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i ...

Iskazivanje eurske valute na računima i predračunima od 05. rujna 2022.Garancija

28.9.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Mira Ognjan, mag. oec. Moraju li i predračuni od 05.09.2022. biti izraženi u eurima? Treba li samo konačan iznos biti izražen u eurima ili sve stavke računa? Može li se kao tečaj konverzije koristiti tečaj 7,53450 ili to mora biti važeći tečaj HNB-a na datum izdavanja računa? Članak 51. Zakona o uvođenju ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavomGarancija

28.9.2022, Izvor: Narodne novine

... I. OPĆE ODREDBE Predmet Odluke Članak 1. Ovom se Odlukom pobliže propisuju obveze kreditne institucije koje se odnose na upravljanje informacijskim sustavom te upravljanje rizicima informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveznici primjene Članak 2. (1) Odredbe ove Odluke primjenjuju ...

Državni inspektorat nadzire dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurimaGarancija

28.9.2022, Izvor: Državni inspektorat

... Poslovni subjekti dužni su tijekom navedenog razdoblja cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Inspekcije Državnog inspektorata: turistička, tržišna i inspekcija rada ...

Odluka o planovima oporavka kreditnih institucijaGarancija

28.9.2022, Izvor: Narodne novine

... I. OPĆE ODREDBE Predmet Odluke Članak 1. (1) Ovom se Odlukom pobliže propisuju način i opseg primjene zahtjeva vezanih uz izradu plana oporavka kreditne institucije, sadržaj plana oporavka te način i rokovi dostave. (2) Odluka se primjenjuje na kreditne institucije iz članka 4. ove Odluke. ...

Računovodstveno evidentiranje računa na mikrofilmuGarancija

26.9.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Mira Ognjan, mag. oec. Imamo račune u papirnatom obliku koje bismo stavili na mikrofilm. Netko nam je rekao da zbog toga moramo kontaktirati Poreznu upravu. Je li to točno? Obveza i način čuvanja računovodstvene dokumentacije uređeni su s više zakona. Dominantno su to: Zakon o računovodstvu, Opći ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Dvodnevni webinar: Koordinator za uvođenje EUR-a

28.9.2022 - 29.9.2022, ONLINE, Dijana Ivanković bacc.oec., Kristian Plazonić dipl.iur.

Namjena webinara je prikazati polaznicima stavke koje podliježu promjenama uvođenja eura te im pokazati mehanizme prilagodbe. Polaznicima će biti prikazani primjeri koje će moći primijeniti u vlastitome poslovanju te u konačnici olakšati si prelazak eura kao službene valute... Saznajte više!

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
ONLINE SEMINARI

Računovodstveno praćenje procesa proizvodnje

Predavač: Mira Ognjan, mag.oec.

Datum: 19.10.2022

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 29.9.2022
 1 EUR7,53 Kn (+0,01)
 1 USD7,89 Kn (+0,07)
 1 GBP8,42 Kn (-0,02)
 1 CZK0,31 Kn (-0)
 100 JPY5,45 Kn (+0,03)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor
Kalkulator zateznih kamata