danas je 16.1.2021

Najnovije

Obračunavanje kamata kada trgovačko društvo daje pozajmicu drugom trgovačkom društvuGarancija

15.1.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Definicija povezanih osoba u smislu računovodstvenih standarda različita je od definicije povezanih osoba u poreznim propisima pa će dva poduzeća ponekad biti tretirana kao povezana za potrebe oporezivanja i ako ne moraju ...

Članarina turističkim zajednicama - obračun za 2020.godinu i izmjene za 2021.godinu za obveznike poreza na dobitGarancija

14.1.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun za 2020. Godinu Od 1.1.2020. na snazi je novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19; nadalje Zakon) koji se u potpunosti primjenjuje za obračun članarine za 2020. godinu. Obveznici ...

Ograničenja ovrha na plaći u 2021. godini - novi iznos za utvrđivanje visine ovrhe i izračunGarancija

12.1.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici. Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima jedan je od najčešćih načina naplate ...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakonaGarancija

11.1.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (>>Narodne novine<<, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA Članak 1. U Pravilniku o provedbi ...

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županijeGarancija

11.1.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (>>Narodne novine<< broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (...

Odluka o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanjaGarancija

11.1.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (>>Narodne novine<< broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (>> ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godineGarancija

18.1.2020, Maja Hleb, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine“ broj („ Narodne novine" broj 73/13 do 121/19) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine“ broj 79/13 do 1/20) utvrđeni su uvjeti i rokovi za izlazak iz sustava PDV-a. ...

Dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6 i MRS 16 i MRS 36, MSFI 16)Garancija

22.11.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dugotrajna materijalna imovina je imovina koju poduzetnik posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba i usluga, za iznajmljivanje drugima ili u ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019

Obračun tečajnih razlikaArhiva

31.1.2020, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Pozitivne i negativne tečajne razlike posljedica su promjena valutnih tečajeva. Pozitivne tečajne razlike predstavljaju prihode u skupini 77 - Financijski prihodi, a negativne tečajne razlike predstavljaju ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018

Financijska imovina (HSFI 9 i MRS 32, MSFI 9)Garancija

22.11.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika. ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019

Punomoć za prodaju nekretnineGarancija

1.1.2019, Verlag Dashöfer, Izvor: Verlag Dashöfer

Napomena : Potpis na punomoći mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili veleposlanstva/konzulata u inozemstvu. Sadržaj ovlasti u punomoći ovisi o konkretnom slučaju. U nastavku su dane općenite ovlasti koje se ovisno o konkretnoj ...

više članaka
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Porezni kontroling

18.01.2021, ONLINE, Mira Ognjan mag.oec.

Namjena webinara je polaznicima dati odgovor na pitanja iz područja poreznog kontrolinga i njegovog utjecaja na poslovanje poduzeća. Na seminaru će se obraditi kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku... Saznajte više!

Marketing vs. Porezi - prilagodba marketinških aktivnosti poreznim i računovodstvenim propisima

28.01.2021, ONLINE, Dijana Ivanković, bacc.oec.

Webinar je namijenjen voditeljima računovodstva, financija i kontrolinga, te djelatnicima u spomenutim odjelima. Osim njih webinar je važan i za voditelje marketinga i djelatnika na svim menadžerskim razinama koji usko rade na... Saznajte više!

Računovodstvo proizvodnje

02.02.2021, ONLINE, Dijana Ivanković, bacc.oec.

Namjena webinara je sudionicima objasniti računovodstvena pitanja koja prate ovu djelatnost te sistematizirati ključne pojmove i knjiženja, kroz praktične primjere iz poslovne prakse kako bi... Saznajte više!

Putni nalozi i rad na terenu

04.02.2021, ONLINE, Mira Ognjan mag.oec.

Putni nalozi su vrlo su često predmet poreznog nadzora. Kada djelatnik odlazi na službeni put ili teren uvijek rješavamo porezno računovodstveni tretman tog.. Saznajte više!

Registrirajte se u besplatne enovine

Besplatne eNovine

Input:
ONLINE SEMINARI

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 15.1.2021
 1 EUR7,58 Kn (+0,01)
 1 USD6,23 Kn (+0,01)
 1 GBP8,5 Kn (-0)
 1 CZK0,29 Kn (-0)
 100 JPY5,99 Kn (+0,01)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo