MSFI 16-NAJMOVI

Informacije o on-line seminaru:

Termin: 18. 06. 2019

Vrijeme: 10:00

Preostalo mjesta: 18

Cijena: 290,00 Kn

Sadržaj:

MSFI 16 - najmovi je novi standard koji propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija obvezna primjena je započela od 1. siječnja 2019. godine. 

MSFI 16 zamjenjuje MRS 17 - Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27), a glavni cilj ovog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u financijskim izvještajima.

Prema MSFI 16 najmoprimci su obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim) koji zadovoljavaju definiciju najma.

Kako utvrditi što je najam, predmet najma, da li ugovor sadrži najam, kako evidentirati imovinu u najmu kod prve primjene standard, kako mjeriti imovinu i obveze početno i naknadno, kako evidentirati najmove u posebnim slučajevima saznajte iz webinara MSFI 16 – Najmovi.

 

Predavač
dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije". Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: