danas je 17.6.2024

Računi za licence iz inozemstva

25.5.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Kupnja robe unutar EU bez PDV ID broja

22.3.2023, Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica, Izvor: Verlag Dashöfer

Kamate za prethodna razdoblja - trošak proteklih razdoblja

20.3.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Naplata potraživanja od djelatnika

10.3.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Fakturiranje prehrane radnika (užine)

23.2.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Donatorska akcija neprofitne udruge

8.2.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Porezno priznata kamata

19.8.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: KR profi plus & HSFI, MSFI & Plaće & Radno pravo

Prijelaz na euro i valutna klauzula

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Potpora za novorođeno dijete do 10.000,00 kn

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Fakturiranje robe i usluga u zemljama članicama Europske unije

27.5.2022, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Porezni tretman kod darovnih kartica

2.5.2022, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje neotpisane vrijednosti sitnog inventara

9.2.2022, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer