danas je 1.12.2023

Porezno računovodstveni tretman operativnog leasingavideoJamstvo

25.10.2023, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:56:40

Prodaja dugotrajne materijalne imovinevideoJamstvo

1.9.2023, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:01:29

Formiranje ostalih rezervivideoJamstvo

27.7.2023, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:51

Računovodstveni i porezni tretman nekretnina u vlasništvu društvavideoJamstvo

19.6.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:56:21

Prikriveno zapošljavanje vs regularni rad za poslodavca bez sjedišta u Republici HrvatskojvideoJamstvo

1.6.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:55:16

Računovodstvo ulaganja u društva sudjelujućim interesomvideoJamstvo

5.4.2023, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:04:34

Pripreme za završni računvideoJamstvo

15.2.2023, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:37:34

Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godinivideoJamstvo

2.2.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:07

Računovodstvene i porezne izmjene od 1.1.2023video

11.1.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:55:05

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 1.diovideoJamstvo

1.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:23:40

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 2.diovideoJamstvo

1.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:13:15

Digitalizacija računovodstvavideoJamstvo

9.12.2022, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:37

Računovodstveno praćenje procesa proizvodnjevideo

4.11.2022, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:36:58

Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednostivideo

1.10.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:16:51

Uvođenje eura s računovodstvenog aspekta-novostivideo

18.7.2022, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:50

Optimizacija troškovavideo

21.6.2022, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:03:18

Inozemni dohodak, s osvrtom na digitalne nomadevideo

9.6.2022, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:07

Odobravanje zajmova između fizičkih i pravnih osobavideo

2.5.2022, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:12

Novčani tok u malom prstuvideo

21.4.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 02:32:53

Uvođenje eura s računovodstvenog aspektavideo

13.4.2022, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:02

Uvođenje eura u RHvideo

1.4.2022, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:49

Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupacavideo

7.3.2022, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:54:54

Direktiva majka kćervideo

24.2.2022, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:36

Računovodstvo tečajnih razlikavideo

1.2.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:13:53

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnostivideo

14.1.2022, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:01

Neoporezivi primici na koje se ne plaća porez na dohodakvideo

25.11.2021, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:09:07

Porezni i računovodstveni tretman osobnih automobilavideo

17.11.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:47:45

Računovodstvo vremenskih razgraničenjavideo

23.9.2021, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:09

Porezni aspekti prefakturiranja i prolaznih stavkivideo

16.8.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:40:35

PDV za proračunske korisnikevideo

9.8.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:48

Menadžerski ugovori i obračun menadžerskih naknadavideo

2.8.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:27:15

Metode izvještaja o novčanom tokuvideo

22.7.2021, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:09:04

Događaji nakon datuma bilancevideo

1.7.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:14

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodakvideo

2.6.2021, dipl.oec Ksenija Cipek, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:40

Oporezivanje kriptovalutavideo

26.4.2021, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:48:18

Porezni i računovodstveni tretman uvoza dobaravideo

20.4.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:11:06

Putni nalozi, službena putovanja i loko vožnjevideo

1.4.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:36

Tretman poreznog i računovodstvenog gubitkavideo

26.3.2021, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:57:14

Porezni i računovodstveni tretman potraživanja od kupacavideo

5.3.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:54:10

Utjecaj porezne reforme na iskazivanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2020.godinu.video

12.2.2021, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:23:52

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobitvideo

10.2.2021, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:45:04

Usklade i ispravci PDV-a za zadnje razdoblje u 2020.godinivideo

21.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:58

Inventura ili popis imovine za 2020.godinuvideo

12.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:19

Usklade i ispravci PDV-a za zadnje razdoblje u 2020.godinivideo

12.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:58

Oslanjanje i podugovaranje u javnoj nabavivideo

2.12.2020, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:31:31

Računovodstvo povezanih osoba-konsolidacija financijskih izvještaja u 2020.video

2.11.2020, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 02:56:12

Računovodstvo povezanih osoba-konsolidacija financijskih izvještajanovovideoJamstvo

29.10.2020, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 02:56:12

Dokument dostupan za pretplatnike od: KR profi plus & HSFI, MSFI & Plaće & Radno pravo

Računovodstvo povezanih osoba-konsolidacija financijskih izvještajavideo

27.10.2020, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 02:56:12

Računovodstveno i porezno prikazivanje marketinških aktivnostivideo

22.10.2020, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 03:13:26