danas je 12.8.2022

Obračun PDV-a i prijenos porezne obvezeGarancija

10.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Porezno priznata kamata između povezanih osobaGarancija

8.8.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Prijelaz na euro i valutna klauzulaGarancija

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Potpora za novorođeno dijete do 10.000,00 knGarancija

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Izvanbilančni zapisiGarancija

20.7.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje eura s računovodstvenog aspekta-novostivideoGarancija

18.7.2022, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:50

Obustava na plaći radnika i pitanje provedbe isteGarancija

5.7.2022, mr. sc. Kornela Paunović , dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknadeGarancija

4.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada, bonus ili provizija za prodaju - primjer direktora poduzećaGarancija

1.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer