danas je 28.2.2024

Čuvanje knjigovodstvenih ispravaJamstvo

28.2.2024, Mr.sc Kornela Paunović, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024

Prehrana radnika u 2024.godiniJamstvo

28.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

PDV na voziloJamstvo

28.2.2024, mr.sc.Silvija Pretnar Abičić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024

Novi sustav plaća u državnoj i javnoj službiJamstvo

27.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje ugovorne kazne za zakašnjenjeJamstvo

23.2.2024, Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni porezni savjetnik ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Ovrha za radnika koji prima plaću na Revolut računJamstvo

23.2.2024, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pretporez kod gradnje smještaja za zaposlenikeJamstvo

22.2.2024, Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni porezni savjetnik ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun place uz službeni automobilJamstvo

21.2.2024, Ivan Vidas, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza kvotnog zapošljavanjaJamstvo

21.2.2024, Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaća po novim koeficijentimaJamstvo

19.2.2024, Ivan Vidas, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pregled naknada po vrstama bolovanja u 2024.godiniJamstvo

16.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun minimalne plaće u 2024.godiniJamstvo

14.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Darko Graf dipl. iur.Jamstvo

8.2.2024, 1.1.2024, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Darko Graf dipl. iur.Jamstvo

8.2.2024, 1.1.2024, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2021

Izmjene Zakona o računovodstvuvideoJamstvo

5.2.2024, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:51:15

Uskladištivi troškoviJamstvo

2.2.2024, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveze s osnova udjela u dobiti - član društva je tuzemna fizička osoba (isplata u novcu)Jamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Obračun dobitka investicijskog pothvataJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

678 - Vrijednosno usklađenje predujmovaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

788 - Udio u dobiti od zajedničkih pothvataJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

090 - Odgođena porezna imovina - na temelju odbitnih privremenih razlikaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

263 - Obveze za porez i prirez iz drugog dohotkaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Hipoteka na tuđoj imoviniJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

05 - Ulaganja u nekretnineJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Razred 2 - Kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdobljaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Kupnja osobnog automobila koji se koristi za osobni prijevozJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

93 - Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednostiJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

931 - Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne imovineJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

994 - Obračun dobitka investicijskog pothvata i 999 - Obveze s osnova investicijskog pothvataJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

935 - Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanjaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

213 - Obveze za zajmove, depozite i sličnoJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Razred 0 - Dugotrajna imovina i potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapitalJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

746 - Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesomJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

452 - Rezerviranja za započete sudske sporoveJamstvo

1.2.2024, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

801 - Gubitak prije oporezivanjaJamstvo

1.2.2024, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

840 - Dobit prije oporezivanjaJamstvo

1.2.2024, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

163 - Potraživanja za porez i prirez iz drugog dohotkaJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Kupnja novog osobnog automobila od dobavljača iz zemlje članice EU (za prijevoz zaposlenika)Jamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Članarine turističkoj zajedniciJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

015 - Nematerijalna imovina u pripremiJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

783 - Prihodi od kamata iz odnosa s društvima povezanim sudjelujućim interesomJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

751. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvuJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Obveze za porez po odbitkuJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021