danas je 5.2.2023

Prelazak na euro - računovodstvene procedureGarancija

3.1.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Predopskrba i početni paketi kovanica euraGarancija

26.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Izdavanje izlaznog računa i obveza iskazivanja konverzijeGarancija

29.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje eura kao lokalne valute u HrvatskojGarancija

24.8.2022, Dijana Ivanković, bacc. oec., ruvoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Prijelaz na euro i valutna klauzulaGarancija

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje eura s računovodstvenog aspekta-novostivideoGarancija

18.7.2022, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:50

Upravljanje gotovim novcemGarancija

20.6.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača