danas je 16.4.2024

Promjene kod obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranjeJamstvo

19.1.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

JOPPD kada obrtnik ortak ide u mirovinu

11.12.2018, Lidija Domitrović-Bačić, dipl.oec, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer