danas je 1.12.2022

Priprema i predaja PD-IPO obrascaArhiva

12.5.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Usklade i ispravci PDV-a za zadnje razdoblje u 2020.godinivideo

12.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:58

Posebni postupak oporezivanja PDV-om putničkih agencijaGarancija

7.8.2019, dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

PDV aspekti EU projekta u javnom sektoruvideo

14.8.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:41