danas je 27.3.2023

Kupnja robe unutar EU bez PDV ID brojaJamstvo

22.3.2023, Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica, Izvor: Verlag Dashöfer

Retroaktivno korištenje pretporezaJamstvo

15.3.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Ispravak pretporeza tijekom godineJamstvo

1.3.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Priprema i predaja PD-IPO obrascaArhiva

12.5.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Usklade i ispravci PDV-a za zadnje razdoblje u 2020.godinivideo

12.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:58

Pristup metode troškaJamstvo

2.8.2019, spec.admin.public.Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Pristup diskontiranih novčanih tijekova (DCF model)Jamstvo

2.8.2019, spec.admin.public.Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dempe funkcija i objašnjenjeJamstvo

23.7.2019, Dijana Ivanović, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Ukratko o transfernim cijenama i primjeri metodologije utvrđivanja transfernih cijenaJamstvo

19.7.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Zajmovi povezanom društvuJamstvo

19.7.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Metoda troškovi plus/dodatka na troškoveJamstvo

19.7.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Postupak izračuna transferne cijeneJamstvo

19.7.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

PD-IPOJamstvo

19.7.2019, mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

PDV aspekti EU projekta u javnom sektoruvideo

14.8.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:41

Izvoz u treću zemlju pred kraj godine

20.12.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Postupak fiskalizacije izdavanja računavideo

12.6.2017, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:01:53

Dorada robe

9.1.2017, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Kako "preživjeti" porezni nadzorvideo

22.7.2013, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:34