danas je 6.7.2022

Obustava na plaći radnika i pitanje provedbe isteGarancija

5.7.2022, mr. sc. Kornela Paunović , dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknadeGarancija

4.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Postupanje sa otpisom dugovanja korisnika te opravdanost otpisaGarancija

1.7.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Naknada, bonus ili provizija za prodaju - primjer direktora poduzećaGarancija

1.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Plaćanje talijanskog IVA i potreba otvaranja talijanskog VAT IDGarancija

29.6.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Naknada troška prijevoza za zaposlenikaGarancija

29.6.2022, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici HrvatskojGarancija

24.6.2022, Bernard Iljazović bacc. univ. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Kratak osvrt na predložene izmjene Ovršnog zakonaGarancija

22.6.2022, Darko Graf, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Optimizacija troškovavideoGarancija

21.6.2022, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:03:18

Porez na kuću za odmorGarancija

20.6.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Fakturiranje robe ili usluge u zemljama članicama Europske unijeGarancija

15.6.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaće za radnika koji radi u inozemstvuGarancija

15.6.2022, mr. sc. Kornela Paunović , dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Fakturiranje usluge koordinacijeGarancija

13.6.2022, dipl.oec. Sandra Hrvatin, ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Uplata donacije na zaštićeni računGarancija

10.6.2022, Dijana Ivanković, mag. oec., voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Inozemni dohodak, s osvrtom na digitalne nomadevideoGarancija

9.6.2022, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:07

Prednosti i nedostatci uvođenja eura u Republici HrvatskojGarancija

6.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Stopa PDV za ulje s aromom tartufaGarancija

30.5.2022, Dijana Ivanković, mag. oec., voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Fakturiranje robe i usluga u zemljama članicama Europske unijeGarancija

27.5.2022, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer