danas je 29.2.2024

Čuvanje knjigovodstvenih ispravaJamstvo

28.2.2024, Mr.sc Kornela Paunović, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024

Prehrana radnika u 2024.godiniJamstvo

28.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

PDV na voziloJamstvo

28.2.2024, mr.sc.Silvija Pretnar Abičić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024

Novi sustav plaća u državnoj i javnoj službiJamstvo

27.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje ugovorne kazne za zakašnjenjeJamstvo

23.2.2024, Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni porezni savjetnik ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Ovrha za radnika koji prima plaću na Revolut računJamstvo

23.2.2024, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pretporez kod gradnje smještaja za zaposlenikeJamstvo

22.2.2024, Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni porezni savjetnik ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun place uz službeni automobilJamstvo

21.2.2024, Ivan Vidas, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza kvotnog zapošljavanjaJamstvo

21.2.2024, Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaća po novim koeficijentimaJamstvo

19.2.2024, Ivan Vidas, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pregled naknada po vrstama bolovanja u 2024.godiniJamstvo

16.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun minimalne plaće u 2024.godiniJamstvo

14.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Darko Graf dipl. iur.Jamstvo

8.2.2024, 1.1.2024, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Darko Graf dipl. iur.Jamstvo

8.2.2024, 1.1.2024, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2021

Izmjene Zakona o računovodstvuvideoJamstvo

5.2.2024, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:51:15

Uskladištivi troškoviJamstvo

2.2.2024, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Klasifikacija po knjigovodstvenoj vrijednostiJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Obveze prema dobavljaču iz EU za stjecanje dobaraJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

013 - GoodwillJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Prodaja dionica po nominalnoj vrijednostiJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

150 - Ostala potraživanjaJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

201 - Obveze za dividende dioničarimaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

832 - Gubitak razdoblja prekinutog poslovanjaJamstvo

1.2.2024, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

060 - Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupeJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

029 - Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) nekretninaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Obveze za porez po odbitkuJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

910 - Uplaćeni udjeli iznad nominalnog iznosa udjelaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

906 - Kapital članova zadrugeJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

76 - Prihod od prodaje trgovačke robeJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

120 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvuJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

18 - Potraživanja za porez na dodanu vrijednost-pretporezJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

95 - Dugoročna rezerviranjaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

810 - Porez na dobitJamstvo

1.2.2024, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Klasifikacija po fer vrijednostiJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Dugoročni depozit u banciJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

302 - Carine i druge uvozne pristojbeJamstvo

1.2.2024, Mira Ognjan mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

741 - Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima poduzetnicima unutar grupeJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Dani predujmovi u tuzemstvuJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

75 - Prihodi od prodaje proizvoda i uslugaJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

301 - Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopremeJamstvo

1.2.2024, Mira Ognjan mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

19 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihodaJamstvo

1.2.2024, Božica Ištvanić, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

051 - Građevinski objektiJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

970 - Obveze prema dobavljačimaJamstvo

1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021