Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun doprinosa članova uprave - Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

31.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Trenutno je na snazi Zakon o doprinosima (Nar. nov., br.  84/08 – 115/16; nadalje Zakon DOP) koji je u primjeni od 01. siječnja 2017. godine. U javnu raspravu upućen je Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Javna rasprava otvorena je do 6. rujna 2018. godine. Očekuje se da će planirane promjene (s mogućim izmjenama nakon što prođe javna rasprava) biti u primjeni od 1. siječnja 2019. godine.

Izmjene koje su predložene u Nacrtu prijedloga Zakona odnose se na povećanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranika koji s poslodavcem ima ugovoren rad u punom radnom vremenu, a koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge.  Predloženo povećanje je porast koeficijenta s 0,65 na 1,1, koji se množi s prosječnom plaćom kako bi se utvrdila mjesečna osnovica za obračun doprinosa.

Prema trenutno važećem Zakonu, zaposlenici društva u kojima su ujedno i članovi uprave, trebaju podmirivati minimalno doprinose na najnižu osnovicu utvrđenu u svoti od 5.213,00 kn ako su zaposleni na puno radno vrijeme. Dakle, prema trenutno važećim propisima osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od umnoška prosječne plaće za razdoblje I-VIII. prethodne godine u RH (koja za navedeno razdoblje 2017. iznosi 8.020,00 kn) i koeficijenta 0,65, te za 2018. iznosi 5.213,00 kn za puno radno vrijeme. Članovi uprave zaposleni na nepuno radno vrijeme podmiruju doprinose u razmjernom dijelu navedene osnovice i sati na koje su zaposleno.

Pri  tome, plaća može biti manja ili jednaka od 5.213,00 kn (odnosno razmjernog dijela propisane osnovice), međutim doprinosi se obračunavaju i plaćaju na propisanu osnovicu. Međutim, ako je plaća veća od 5.213,00 kn, doprinosi se obračunavaju i plaćaju na isplaćenu plaću.

Obračun doprinosa prije izmjena:

Osnovica za puno radno vrijeme = 5.213,00 kn

Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje (ukupno 20%;

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: