danas je 17.6.2024

Input:

Prodaja dugotrajne materijalne imovine

1.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:01:29

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Računovodstveni propisi (početno priznavanje, naknadno mjerenje, prodaja)
  2. Porezni propisi (porez na dobit, PDV)
  3. Evidentiranje u poslovnim knjigama

Opis:

Jedan od načina prestanka priznavanje dugotrajne materijalne imovine je i njena prodaja. Prilikom prodaje dugotrajne materijalne imovine potrebno je obratiti pozornost na nekoliko ključnih stvari, primjerice: datum prestanka obračuna amortizacije, način priznavanja prihoda ili rashoda od prodaje imovine, prezentaciju dobitaka/gubitaka od prodaje imovine, isknjiženje prodane imovine iz evidencije osnovnih sredstava (analitičke evidencije), kao iz glavne knjige, obračun PDV-a prilikom isporuke, itd. Za računovodstveno iskazivanje prodaje dugotrajne materijalne imovine uputno je razmotriti odredbe HSFI-a 6 – Dugotrajna materijalna imovina, odnosno MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, kao i HSFI-a 15 – Prihodi i HSFI-a 16- Rashodi te MSFI -a 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima. Osim toga, potrebno je razmotriti i odredbe pojedinih poreznih propisa. Ukratko o svemu podsjetite se sudjelovanjem na webinaru.

Predavač

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

prodaja-dmi.pdf 1.22 MB