danas je 18.1.2022

Input:

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o trošarinama (NN 106/18., 121/19.)

3.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Vlada Republike Hrvatske izradila je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o trošarinama ("Narodne novine" br. 106/18., 121/19.) koji je i objavila radi provedbe javnog savjetovanja i stavljanja određenih primjedbi i prijedloga od strane zainteresirane javnosti, kako je to i uobičajeno prilikom donošenja novog zakona. Dio predloženih izmjena trebale bi na snagu stupiti s 1.1.2022. godine, dio s 1.7.2022. te ostatak izmjena s 1.1.2024. godine. S obzirom da je Zakonom o trošarinama (Narodne novine , broj 106/18 i 121/19) uređeno  područje trošarinskog oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije, koje je, kao takvo, do sada bilo usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, a da je u međuvremenu došlo do određenih izmjena u pravnoj stečevini EU u dijelu koji se odnosi na usklađivanje trošarinskog oporezivanja među državama članicama, potrebne su i nove izmjene postojećeg Zakona o trošarinama u Republici Hrvatskoj. Tim se izmjenama nastoji u domaće zakondavstvo uvrstiti odredbe „Direktive Vijeća (EU) 2020/262 od 19.12.2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)“, zatim odredbe „Direktive Vijeća (EU) 2019/2235 od 16.12.2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije“ te konačno odredbe „Direktive Vijeća (EU) 2020/1151 od 29.7.2020. o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića“. Ukoliko bi predložene izmjene bile usvojene, poduzetnici koji se bave prodajom trošarinskih proizvoda na zajedničkom tržištu EU  bili bi administrativno rasterećeni putem informatizacije