Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izmjene Zakona o porezu na dobit - Porezna reforma 2018.

17.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit predviđeno je sljedeće:

  • usklađivanje s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (SL L 193/1,19. 7. 2016.).
  • Pravilo o ograničenju kamate (čl. 30.a)
    • priznaje se kao porezno priznati rashod do iznosa od 30% dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)  ili do 3.000.000,00 EUR, ovisno što je veće
    • ne odnosi se na financijska društva i samostalne obveznike koji nemaju transakcije s nepovezanim osobama
  • Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima (čl. 30.b, 30.c)
    • Kontrolirano inozemno društvo je svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem ustrojstveno pravnom obliku ili stalna poslovna jedinica smještena u drugoj državi čija dobit ne podliježe porezu ili je neoporeziva u toj državi, pod
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: