Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

NAJAVA POREZNIH PROMJENA OD SIJEČNJA 2019.

15.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Iduća nam 2019. godina donosi nastavak poreznih reforma te nekoliko najavljenih promjena koje bi se trebale primjenjivati od 01. siječnja 2019. godine. Neke od najavljenih promjena su sljedeće:

 

POREZ NA DOHODAK

 • porezni razred 17.500,00kn povećava se na 30.000,00kn što znači da će se stopa od 24% primjenjivati na poreznu osnovicu do 30.000,00kn, a porezna stopa od 36% primjenjivat će se na osnovicu iznad 30.000,00kn
 • godišnji porez na dohodak plaćat će se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna
 • ukidaju se doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7%) i doprinos za zaštitu na radu (0,5%) dok se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje sa 15% na 16,5%
 • (ukupan trošak doprinosa na plaću za poslodavce bit će manji za 0,7% nakon ovih promjena)
 • Utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu prenosi se na jedinice lokalne samouprave koje će moći utvrditi visinu poreza u rasponu od 150,00 – 1.500,00 kn po krevetu odnosno smještajnoj jedinici (reforma za iznajmljivače u turizmu) – oni gradovi i općine koji ne donesu odluku o visini tog paušala on će iznositi 750,00 kuna
 • primitak u naravi s osnove dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnim uvjetima više se neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada već dohotkom od kapitala ali po stopi od 24% te bi za nju umjesto dohotka od 17.500 kuna prag bio 30.000 kuna mjesečno, dok bi sve iznad toga bila primijenjena stopa od 36%.
 • primitci po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi oporezivat će se po stopi od 12% kao konačan drugi dohodak
 • širenje prava na osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji (stipendije učenika i studenata do 15.000,00kn, što je sada slučaj, ne bi uzimali pravo na olakšicu kod roditelja)
 • pri utvrđivanju osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji neće se više uzimati u obzir odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
 • član uprave , izvršni direktor trgovačkog društva i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj (umnožak prosječne plaće u RH i koeficijenta 0,65 što je za 2019 godinu 5.491,20 kn) i doprinosa temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Navedeno će se postići godišnjim obračunom u kojem će se utvrditi eventualna razlika doprinosa za uplatu po rješenju Porezne uprave. Za člana uprave zaposlenog u društvu u kojem tu dužnost obavlja obveznik plaćanja doprinosa po osnovi radnog odnosa je trgovačko društvo kao poslodavac (na osnovicu određenu kao i do sada) dok je za obveze doprinosa utvrđene prema godišnjoj osnovici obveznik plaćanja sam član uprave
 • neoporezivi primici povećavaju se sa 2.500 na 7.500 kuna na godišnjoj razini (od 01. prosinca 2018. godine) – *pričekati izmjenu Pravilnika o porezu na dohodak
 • briše se odredba kojom je bilo propisano da se dohotom od osiguranja smatraju i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovisnkog osiguranja a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost bile porezno priznati rashod odnosno izdatak
 • primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorne niže i stope kamata od 2% godišnje (do sada 3%) 

POREZ  NA DODANU VRIJEDNOST

 • Smanjenje opće stope PDV-a sa 25% na 24% (od 01. siječnja 2020. godine)
 • proširenje primjene stope PDV-a od 13% na isporuku:
 • živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
 • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
 • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
 • žive ribe;
 • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
 • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
 • svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja;
 • svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
 • svježih jaja
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: