danas je 5.2.2023

Input:

Prelazak na euro - računovodstvene procedure

3.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenjem eura događaju se prilagodbe u gospodarstvu i posljedično u računovodstvu poslovnih subjekata. Izmjene koje nastaju podudaraju se i događaju u vrijeme kada paralelno završavaju kalendarska i poslovna godina. Kako svaka izmjena u proceduri traži određeno vrijeme za prilagodbu, isto tako je i s računovodstvenim procedurama koje su pod povećalom i samo uvođenje eura je utjecalo na preračunavanje temeljnih i najmanjih vrijednosti računovodstvenih kategorija. U ovom članku ćemo dati osvrt na računovodstvene procedure koje su značajne i na koje je posebno potrebno obratiti pozornost kod uvođenja eura i prilikom prilagođavanja izračuna, dok će se čitatelja provesti kroz glavne procese koji su pod povećalom.

 

Kraj poslovne godine i obveze poduzetnika

 Na kraju poslovne godine provode se određeni postupci u računovodstvu kojima je cilj stvoriti pretpostavke za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. Iz uredno vođenih poslovnih knjiga mogu se na odgovarajući način prenijeti stanja u novu poslovnu go­dinu. Osobitu pozornost potrebno posvetiti „čišćenju“ bilance kako se u sljedeću godinu ne bi prenijela stanja koja nisu ažurirana, imovina nije više za korištenje ili su obveze zastarjele.

 

Godišnji popis imovine i obveza

Godišnji popis imovine i obveza provodi se kako bi se stanje u poslovnim knjigama uskladilo sa stvarnim stanjem i to je obveza svih poduzetnika. Popisne razlike nastale na imovini te otpisi obveza koje su zastarjele, kao jedan od segmenata godišnjeg popisa, potrebno je proknjižiti s datumom 31. pro­sinca 2022. godine u kunama u poslovnim knjigama za 2022. godinu neovisno o tome kada je popis fi­zički obavljen. Obveza PDV-a na možebitno nastali manjak nastaje s datumom provedbe popisa (31. prosinca) te se unosi u Obrazac PDV za prosinac, od­nosno u Obrazac PDV za zadnji kvartal 2022. godine. Popisne liste koje se sastav­ljaju na datum 31. prosinca 2022. godine ili ranije, ispostavljaju se u kunama.

 

Otpis imovine