danas je 16.4.2024

Input:

Prijava posebnog postupka oporezivanja OSS – u eurima

3.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prodajom dobara na daljinu s jedne strane su se otvorile brojne mogućnosti, dok s druge strane brojne obveze oko izvještavanja i primjene OSS (One stop shop elektroničkog sustava). Sukladno navedenom, u ovom članku ćemo dati pregled osnovnih karakteristika i obveza izvještavanja u navedenom sustavu.

OSS (One stop shop) elektronički sustav

Primjenom elektroničkog sustava OSS porezni obveznici iz RH mogu podmiriti obvezu PDV-a pri prodaji na daljinu, odnosno za e-trgovinu, prema svim državama članicama EU-a u jednoj državi članici „sve na jednom mjestu“. Primjenjuju se posebni postupci oporezivanja (isporuka usluga i dobara na daljinu) osobama koje nisu porezni obveznici unutar EU-a, čija primjena za porezne obveznike zapravo znači pojednostavljenje u oporezivanju jer se tako porezni obveznici ne trebaju registrirati za potrebe PDV-a u svim zemljama članicama EU-a u kojima prodaju dobra na daljinu i usluge. Primjena posebnih postupaka oporezivanja je mogućnost, a ne obveza te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ih primjenjivati ili ne.

Uvođenje i primjena posebnih postupaka oporezivanja koji se odnose na oporezivanje isporuka dobara i usluga na daljinu, tzv. e-trgovina primjenjuje se u poreznom sustavu Republike Hrvatske, a jednako tako i Europske unije od 1. srpnja 2021. godine, a posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive Vijeća (EU) 2017/24551 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995.2 Zakonom o PDV-u odnosno propisane su odredbe o prodaji dobara na daljinu, mjestu isporuke dobara s prijevozom – mjestu oporezivanja i na koga se odnosi prodaja na daljinu. Riječ je o prodaji dobara na daljinu te uslugama iz Zakona o PDV-u koje se obavljaju isključivo fizičkim osobama, odnosno osobama koje nisu porezni