danas je 28.2.2024

Input:

PDV prema naplaćenim naknadama - dobitaši

2.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Sukladno novim propisima i obrascima koji su stupili na snagu od 01. siječnja 2023. godine, pojavljuje se potreba za dodatnim pojašnjenjima obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama i poticanja i upućivanja čitatelja na izučavanje navedene materije.

Sukladno navedenom, u nastavku ćemo dati više informacija o PDV-u prema naplaćenim naknadama i tretmanu istog.

PDV „dobitaši“ općenito

„Dobitaši“ mogu utvrđivati obvezu poreza na dodanu vrijednost na temelju izdanih računa, ali i prema naplaćenim naknadama ako su im isporuke dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (2022.) bile manje od 15.000.000,00 kn bez PDV-a (u 2023. godini 2.000.000,00 eura) u skladu s čl. 125.i st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Od 1. siječnja 2023. godine, isporuke u 2023. godini treba evidentirati u novim poreznim evidencijama (Knjiga I-RA, U-RA, evidencije o stjecanju dobara, usluga, isporuke dobara i usluga unutar EU-a i dr.), a izvješće za siječanj (kao i za tromjesečno razdoblje, siječanj – ožujak) treba predati na novom Obrascu PDV. Od 1. siječnja 2023. godine u Republici Hrvatskoj službena valuta je euro te se za sve isporuke u 2023. godini računi trebaju izdati u eurima prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U prometu na malo još u cijeloj 2023. godini, na računima treba, osim eura biti navedena i svota u kunama, primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450. Prema navedenom i knjigovodstvena isprava ispostavlja se u valuti koja je važeća u trenutku njezina izdavanja, a knjiženje poslovnih događaja na temelju vjerodostojne knjigovodstvene isprave provodi se u poslovnim knjigama ovisno o datumu nastanka poslovnog događaja.

Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, unutar EU te trećih zemalja

Sučeljavanjem izlaznih i ulaznih računa