danas je 27.3.2023

Input:

Računovodstveno praćenje rashodovanja imovina (po vrstama)

22.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U ovom članku pobliže ćemo dati pregled računovodstvenog praćenja rashodovanja imovine uz naglasak prikaza po vrstama.

Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventare donosi se u slučajevima njihove dotrajalosti, zastarjelosti, oštećenja djelovanjem više sile ili nemarnog rukovanja radnika određenom imovinom. Pri uništenju navedene imovine važno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju koju izdaje nadležno tijelo koje je obavilo zbrinjavanje predmetne imovine ili Porezna uprava na temelju prisutnosti ovlaštenog službenika pri uništenju imovine osigurava kako bi se isknjiženje te imovine moglo porezno priznati.

U nastavku ovog članka pobliže ćemo dati pregled načina knjiženja.

Rashodovanje imovine i vrste

Na kraju godine poduzetnici uobičajeno provjeravaju uporabnu vrijednost imovine kao što su uredska i računalna oprema, telekomunikacijska oprema, oprema trgovine, pokućstvo, strojevi i sitan inventar kako bi utvrdili može li se njezinim korištenjem ili prodajom ostvariti ekonomske koristi. Ako to nije slučaj, tada je tu imovinu uputno rashodovati i donijeti odluku o rashodovanju imovine. Kada je određenu imovinu moguće prodati ili darovati, jer ima uporabnu vrijednost koju druga strana dalje može u nekom dijelu iskoristiti odnosno njihovu vrijednost nadoknaditi tim putem, tada se ne donosi odluka o rashodovanju nego odluka o prodaji odnosno darovanju imovine.

Bitno je uzeti u obzir da je nužno raspolagati dokumentacijom koja sadržava količinu i vrstu (opis) imovine koja je dana na zbrinjavanje. Prema tome, na uništenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar ne obračunava se PDV ako društvo u svojim evidencijama raspolaže navedenom dokumentacijom od strane poreznog tijela. Ako se rashoduje dugotrajna materijalna imovina,