danas je 18.1.2022

Input:

Porezna kartica i osobna olakšica

12.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.21.1.1 Porezna kartica i osobna olakšica

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Porezna kartica (Obrazac PK) je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada, a na temelju kojih poslodavac odnosno isplatitelj primitka obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće, mirovine ili primitka od nesamostalnog rada.

Poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Svaki građanin s mjesečnim primanjima ima svoju poreznu karticu koja služi za porezne olakšice i osobni odbitak pa je važno prijaviti na vrijeme sve promjene koje na to utječu.

Porezna kartica