danas je 18.1.2022

Input:

Godišnji financijski izvještaji za mikro i male poduzetnike - primjena za 2021. godinu

15.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.21.1.2 Godišnji financijski izvještaji za mikro i male poduzetnike – primjena za 2021. godinu

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Mikro i mali poduzetnici definirani su odredbama čl. 5. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15-47/20; nadalje ZOR), a veličina poduzetnika određuje se ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji. Pokazatelji koji se razmatraju su: iznos ukupne aktive, iznos prihoda i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u 2 od 3 sljedeća uvjeta:

1.ukupna aktiva 2.600.000,00 kn

2.prihod 5.200.000,00 kn

3.prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 10 radnika

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici te ne prelaze granične pokazatelje u 2 od 3 sljedeća uvjeta:

1.ukupna aktiva