danas je 21.7.2024

Input:

Ispravak porezne osnovice zbog umanjenja

12.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.07.1.1 Ispravak porezne osnovice zbog umanjenja

mr.sc.Silvija Pretnar Abičić

Od 1.1.2024. godine na snagu su stupile odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, objavljene u Nar. nov., br. 114/23, a u vezi sa poreznom osnovicom, tj. mogućnostima ispravka porezne osnovice. Općenito, pitanjima porezne osnovice bavi se čl. 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost; Nar. nov., br. 73/13-114/23 (nadalje Zakon o PDV-u). Osim izmjena Zakona o PDV-u, na snagu su stupile i odredbe čl. 43.a i 43.b Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br, 1/24; nadalje Pravilnik o PDV-u) u vezi umanjenja porezne osnovice.

Naime, u slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta, porezni obveznik koji je obavio isporuku i ispostavio fakturu, može umanjiti poreznu osnovicu ako je poreznog obveznika kojemu je isporučio neko dobro ili obavio neku uslugu obavijestio o provedenom ispravku porezne osnovice. Sukladno prijašnjem propisu, porezna osnovica se mogla umanjiti isključivo ako je primljena pismena suglasnost od poreznog obveznika kojemu je dobro isporučeno ili usluga obavljena.

Obavijest o provedenom ispravku porezne osnovice mora sadržavati određene elemente: datum, OIB te naziv/ime i