danas je 21.7.2024

Input:

Knjiženje inventurnih viškova

15.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.07.1.2 Knjiženje inventurnih viškova

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić

Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br 78/15-82/23; nadalje ZOR) i čl. 66. st. 14. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16-114/22; nadalje OPZ) poduzetnik je dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine provesti inventuru, odnosno popisati imovinu i obveze te s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. Usklada knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem provodi se evidentiranjem inventurnih viškova i manjkova, ukoliko su isti utvrđeni.

Nakon obavljene inventure, inventurna komisija mora sastaviti izvještaj o obavljenom popisu, koji između ostaloga, sadrži mišljene i prijedlog komisije o postupanju s utvrđenim inventurnim razlikama. Izvještaj se dostavlja upravi na razmatranje, koja će donijeti odluku na koji način postupati s utvrđenim razlikama (viškovima i manjkovima), njihovom evidentiranju u poslovnim knjigama, kao i o odgovornosti te eventualnom terećenju pojedinih osoba za utvrđene inventurne manjkove. Odluku o načinu postupanja s inventurnim razlikama, zajedno sa popisnim listama potrebno je dostaviti u računovodstvo na knjiženje. Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama koje se trebaju čuvati najmanje 11 godina počevši od zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koju su isprave unesene (ZOR; čl. 10. st. 2. i st. 6.), odnosno 10 godina od