danas je 17.6.2024

Input:

Porezno motrište carinskog postupka 42

19.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.10.1.1 Porezno motrište carinskog postupka 42

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa

Carinski postupak 42 predstavlja postupak puštanja robe u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja PDV-a jer je roba namijenjena za isporuku u drugu državu članicu. Navedeni postupak porezni obveznici mogu provesti u bilo kojoj od država članica EU-a u kojoj će obaviti postupak uvoznog carinjenja robe. U okviru navedenog, ovim člankom želja je pobliže dati informaciju čitatelju o osnovnim pojmovima vezanim uz porezno motrište i PDV, a vezano uz carinski postupak 42.

Carinski postupak 42 općenito i porezno motrište

Carinski postupak 42 je postupak uvoznog carinjenja dobara uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a s obzirom na to da su dobra namijenjena poreznom obvezniku u drugoj državi članici EU-a ili ih porezni obveznik premješta za svoje potrebe u drugu zemlju članicu EU-a. Uz postupak 42 predviđena je i mogućnost primjene postupka 63 kojim se također omogućuje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara ako su predmetna dobra namijenjena za isporuku poreznom obvezniku u drugoj državi članici EU-a ili ih porezni obveznik premješta za svoje potrebe u drugu zemlju članicu EU-a, uz uvjet da je riječ o dobrima koja se ponovno uvoze u Republiku Hrvatsku. To se odnosi na robu za koju je prethodno obavljen privremeni izvoz ili roba koja je bila u postupku vanjske proizvodnje. Primjenom navedenih postupaka omogućeno je da svi uvoznici na području EU-a mogu odabrati zemlju članicu EU-a u kojoj će obaviti postupak uvoznog carinjenja robe, odnosno zemlju u kojoj će cariniti kupljena dobra i platiti carinska davanja. U zemlji u kojoj je obavljeno carinjenje nastaje i obveza obračunavanja odnosno plaćanja PDV-a pri uvozu dobara, no u slučaju primjene