danas je 17.10.2021

Input:

Računovodstveni tretman troškova osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

4.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.19.1.1 Računovodstveni tretman troškova osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

mr.sc.Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Prije osnivanja nekog trgovačkog društva pojavljuju se određeni troškovi koji osnivaču nastaju u svrhu osnivanja i obavljanja djelatnosti budućeg društva, a koji su potrebni kako bi se društvo moglo upisati u Trgovački sud (npr. troškovi javnog bilježnika, pristojbe za registraciju društva, pečat i sl.). Ako su zadovoljeni određeni propisani uvjeti (npr. uvjeti propisani Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93-40/19; nadalje ZTD), troškovi osnivanja mogu se nadoknaditi osnivačima trgovačkog društva iz sredstava samog društva. Također, potrebno je voditi računa i o poreznom aspektu takvih troškova, s obzirom na to da će za navedene troškove