Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Naplata štete na vozilu od osiguravajuće kuće

15.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.03.2.4 Naplata štete na vozilu od osiguravajuće kuće

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Primili smo račun servisera za popravak teretnog vozila.

Trošak se nadoknađuje (refundira) od osiguravajuće kuće, koja nadoknađuje neto iznos bez PDV-a. Kako ispravno provesti knjiženje ovog događaja te trebamo li koristiti odbitak pretporeza. Kako postupiti u slučaju kada se radi o osobnom vozilu-vozilo za prijevoz osoba u slučaju ako se:

  1. obračunava primitak u naravi,
  2. ne obračunava se primitak u naravi?

Primitak novčanih sredstava od osiguravajuće kuće se u poslovnim knjigama prikazuje kao prihod od naknade za štetu. Dakle, na izvodu se može prikazati direktan prihod ili se može zatvoriti potraživanje od osiguravajuće kuće koje ste stvorili temeljem dokumentacije o odobrenju naknade štete.

Račun koji se primi za popravak vozila se prikazuje u poslovnim knjigama kao ulazni račun za popravak vozila.

Ako se radi o teretnom vozilu, račun za popravak vozila se u poslovnim knjigama prikazuje kao obveza prema dobavljačima, potraživanje za pretporez po stopi od 25% i trošak popravka teretnog vozila.

Ako se radi o osobnom vozilu za koji se obračunava plaća u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: