danas je 17.10.2021

Input:

Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

12.8.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.15.1.1 Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

struč.spec.oec. Ivan Vidas

Neprofitne organizacije su zapravo razne udruge građana, zaklade i ustanove koje posluju, ali im cilj nije ostvarivanje dobiti. Takve organizacije često zarađuju ili skupljaju novac, ali se profit ne distribuira vlasnicima već se koristi za dalje ostvarivanje ciljeva organizacije.

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, dalje u tekstu; Zakon) uređuje se okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Neprofitna organizacija, kao što ime sugerira, je pravna organizacija čija je primarna svrha promicanje javnog dobra umjesto ostvarivanja dobiti. Njih osniva skupina ljudi koji se udružuju radi zajedničkog cilja, točnije pružanja usluga članovima i ljudima