danas je 17.10.2021

Input:

Državne potpore u obliku COVID-19 zajmova

19.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.14.1.1 Državne potpore u obliku COVID-19 zajmova

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić

Državne potpore odnose se na određene oblike novčanih ili nenovčanih pomoći koje se daju poduzetnicima u zamjenu ispunjavanja određenih prošlih ili budućih uvjeta vezanih uz poslovanje poduzetnika. Državne potpore mogu se priznati u financijskim izvještajima samo ako postoji razumno uvjerenje da će:

a) subjekt udovoljiti određenim uvjetima uz koje se te potpore daju, i

b) potpore biti primljene.

Također, u uvjetima pandemije virusa COVID-19 odobravaju se i beskamatni zajmovi ili zajmovi uz nižu kamatnu stopu od tržišne pa je potrebno obratiti pozornost na ispravnost obračuna i u tom smislu nastalih potpora.

S računovodstvenog aspekta, za obveznike primjene HSFI-a računovodstveno praćenje državne potpore uređeno je kroz nekoliko standarda, i to: HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna