danas je 17.10.2021

Input:

Elektroničko potpisivanje računovodstvene i ostale dokumentacije

8.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.13.1.2 Elektroničko potpisivanje računovodstvene i ostale dokumentacije

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Europska unija je još 2014. godine donijela tzv. eIDAS Uredbu (Electronic Identification Authentication and Signature), čija je svrha stvaranje uvjeta za sigurno provođenje elektroničkih transakcija između članica EU, s time da elektronički potpisi igraju veliku ulogu u tome.

Elektronički potpis zamjena je za tradicionalno potpisivanje dokumenata i ugovora. Rješenja za elektronički potpis su aplikativna ili tehnološka rješenja koja omogućuju implementaciju e-potpisa na dokumentu. Računovodstveni propisi zahtijevaju da se evidentiranje poslovnih događaja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika obavlja samo na temelju vjerodostojnih, istinitih i urednih knjigovodstvenih isprava. Treba odmah napomenuti da nisu sve poslovne isprave i knjigovodstvene. Knjigovodstvene su one poslovne isprave koje prikazuju nastali poslovni događaj kojeg treba prikazati u poslovnim knjigama.

Primjerice, poslovne isprave kao što su zaključeni ugovori (o djelu ili autorskom djelu, kreditu, obavljanju građevinskih radova itd.), ponude, predračuni, ovjereni nalozi za plaćanje i sl. poslovne isprave nisu knjigovodstvene isprave, jer s računovodstvenog stajališta, ne odražavaju nastale već potencijalne poslovne događaje. Kada se navedeni „poslovi” realiziraju, sastavljaju se knjigovodstvene isprave koje predstavljaju dokumentaciju za knjiženje, primjerice to su obračuni ugovora o djelu, obračunske situacije, izvodi banaka o korištenju kredita, računi za nastale isporuke roba i usluga itd.

Elektronički potpis su podaci u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koje Potpisnik koristi za potpisivanje dokumenata. Finina aplikacija Web