danas je 27.3.2023

Input:

Što moramo znati nakon uvođenja eura kao službene valute?

6.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.05.1.1 Što moramo znati nakon uvođenja eura kao službene valute?

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

S prvim danom Nove godine euro je postala službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj. Hrvatska je postala 20. članica europodručja, monetarne unije članica Europske unije (EU), čime joj primarna valuta i jedino zakonsko sredstvo plaćanja postaje euro, druga najvažnija svjetska valuta.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a fiksni tečaj konverzije određen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna. Da bi građani lako preračunavali kune u eure i obratno, izrađena je mobilna aplikacija Euro.hr s kalkulatorom za konverziju.

Do kraja prosinca 2022. godine dio bankomata postupno se i privremeno gasio kako bi ih se prilagodilo za isplatu gotovine u eurima od 1. siječnja 2023. Prema planu prilagodbe, od početka ove godine će 2.700 bankomata isplaćivati gotovinu u eurima, a očekuje se da će svih 4.000 bankomata biti prilagođeno i operativno najkasnije do 15. siječnja 2023.

S obzirom na to da je u razdoblju prilagodbe građanima dostupan manji broj bankomata