danas je 19.6.2021

Input:

Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2021.

9.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1.3 Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2021.

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Izmjene Zakona o porezu na dohodak su:

1. Snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, s 36% na 30% te s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju:

a) godišnjih dohodaka

b) konačnih dohodaka

c) paušalnog oporezivanja djelatnosti.

2. Dopuna čl. 9. - uvodi se nacionalna naknada za starije osobe (prema posebnim propisima i uvjetima za ostvarivanje prava na istu) kao primitak fizičkih osoba na koji se ne plaća porez na dohodak.

3. Dopuna čl. 17. st. 2. - pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzima se u obzir nacionalna naknada za starije osobe.

4. Dopuna čl. 62. - javni bilježnik je obvezan elektroničkim putem Poreznoj upravi dostaviti ovjerene isprave o ovjerenom potpisu ili po solemizaciji (sastavljanju javnobilježničkog akta) isprava o ostvarivanju najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina temeljem kojih porezni obveznik ostvaruje dohodak od imovine, najkasnije u roku od 30 dana od obavljanja službene radnje. U tom slučaju porezni obveznik nije obvezan sam podnijeti isprave Poreznoj upravi, već se smatra da je izvršena prijava upisa u registar poreznih obveznika (izmjena čl. 87.).

Na taj način jednostavnija je prijava ugovora o najmu te će Porezna uprava na temelju podatka dostavljenih od javnih bilježnika ili iznimno od građana utvrđivati poreznu obvezu.

Ako javni bilježnik ne ispuni obvezu dostave podataka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna (dopuna čl. 91.).