danas je 24.9.2021

Input:

Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2021.

9.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1.3 Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2021.

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Izmjene Zakona o porezu na dohodak su:

1. Snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, s 36% na 30% te s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju:

a) godišnjih dohodaka

b) konačnih dohodaka

c) paušalnog oporezivanja djelatnosti.

2. Dopuna čl. 9. - uvodi se nacionalna naknada za starije osobe (prema posebnim propisima i uvjetima za ostvarivanje prava na istu) kao primitak fizičkih osoba na koji se ne plaća porez na dohodak.

3. Dopuna čl. 17. st. 2. - pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzima se u obzir nacionalna naknada za starije osobe.

4. Dopuna čl. 62. - javni bilježnik