danas je 24.9.2021

Input:

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 01.01.2021.

9.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1.4 Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 01.01.2021.

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Izmjene Zakona o PDV-u su:

1. Izmjena čl. 125.i st. 1.- povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 na 15 milijuna kuna.

2. Prijelazna odredba čl. 38. – Predlaže se prijelazna odredba prema kojoj će iznimno, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2020. godini nije bila veća od 15.000.000,00 kuna bez PDV-a, a koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2021. godine, moći najkasnije do 20. siječnja 2021. godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

3. Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu – prijedlozi izmjena su sljedeći:

a) smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskazao kao obvezu u prijavi PDV-a. Da bi se takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a mogao primijeniti, poreznom obvezniku je Carinska uprava prethodno (ako su ispunjeni uvjeti), trebala izdati odobrenje o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.

b) u slučaju uvoza strojeva i opreme iz Dodatka IV Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 500.000,00 kuna, predlaže se da se odobrenje izdaje u slučaju kada porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti te da je odobrenjem moguće odrediti obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a.

c) odobrenje se ne može koristiti u slučaju kada se podnosi deklaracija za puštanje u slobodni promet pošiljaka male vrijednosti ili u slučaju kada se podnosi deklaracije za