danas je 28.2.2024

Input:

Nova mjera HZZ - a Biram Hrvatsku

6.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Nova mjera HZZ – a Biram Hrvatsku

Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje (HZZ) u 2022. godini donio je novu mjeru aktivne politike zapošljavanja Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (povratak u RH) i Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH). U nastavku teksta bit će više riječi o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na navedene potpore.

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH)

Cilj mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područ-jima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora (države članice EU, Island, Lihtenštajn, Nor-veška) i Švicarske Konfederacije (u nastavku teksta: EGP), a čime bi se postigli i pozitivni demografski učinci. Trajanje mjere je 24 mjeseca.

Ciljane skupine su:

1.hrvatski državljani