danas je 16.4.2024

Input:

Promjene kod obračuna autorskih honorara od 1.1.2024.

1.3.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.04.2.1 Promjene kod obračuna autorskih honorara od 1.1.2024.

Ivan Vidas, mag.oec.

Što se promijenilo kod obračuna autorskih honorara od 01.01.2024. godine? Primjenjuju li se kod iznosa viših od 4.200,00 eura dvije stopa poreza? (Niža i viša stopa poreza kao kod obračuna plaća).

Kako bi se primjenjivao način oporezivanja propisan za autorske naknade, nužno je da se radi o isplati naknade fizičkoj osobi za isporučeno autorsko djelo. Pri tome porezni propisi ne određuju koja se djela smatraju autorskim djelima, već upućuju na poseban propis. Poseban propis koji definira što se smatra autorskim djelom je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021).

Autorsko djelo predmet je zaštite autorskog prava, a predstavlja originalnu intelektualnu tvorevinu iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na