Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Amortizacija kod obrtnika

29.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Možemo li kod obračuna amortizacije obrtnika u cijelosti priznati trošak za npr. jednu nekretninu, a za drugu ne ili je ispravnije obračunati amortizaciju (i priznati trošak) za svu DI po nižim stopama? Isto nam je važno radi sprječavanja nastanka gubitka od obrtničke djelatnosti.

Odgovor:

Obrtniku, poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost u poslovne izdatke priznaje se otpis (amortizacija) dugotrajne imovine koja služi za obavljanje djelatnosti i koja je iskazana u Popisu dugotrajne imovine (obrascu DI).

Člankom 35. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 115/16) propisano je da se nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine koja su unesena u popis dugotrajne imovine, otpisuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

Člankom 12. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16) propisan je način obračuna amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i godišnje amortizacijske stope prema amortizacijskom vijeku te imovine, a koje se priznaju za svrhe oporezivanja.

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao izdatak u svoti obračunanoj na trošak nabave po

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: