danas je 15.4.2021

Input:

Arhiviranje izlaznih računa

6.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.06.2.6 Arhiviranje izlaznih računa

mr.sc. Kornela Paunović, dipl.oec

Ukoliko izlazne račune šaljemo u elektroničkom obliku preko ovlaštene tvrtke za slanje e-računa gdje se sve arhivira, je li potrebno izlazne račune čuvati i u papirnatom obliku i jesmo li obvezni i kupcu poslati račune u papirnatom obliku? Što bismo trebali napraviti da više nemamo papirnatu arhivu izlaznih računa ?

Izlazni računi kao i ostale knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu te pomoćne knjige čuvaju se najmanje 11 godina, čuvaju se:

• kao izvorni pisani dokument,

• na nositelju elektroničkog zapisa ili

• pretvorene na nositelju mikrografske obrade.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u