Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Bolovanje izaslanih radnika - Treće države

2.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.3 Bolovanje izaslanih radnika – Treće države

mr.sc. Renata Turčinov, dipl. iur.

Trećim državama nazivaju se države koje nisu članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora i Švicarske, a niti s njima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite.

Hrvatski osiguranici u neugovornim državama

Radnik, osiguranik HZZO-a, kojega je poslodavac sa sjedištem u Hrvatskoj uputio na privremeni rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u treću državu, zdravstvenu zaštitu u trećoj državi ostvaruje na teret HZZO-a pod uvjetom da je poslodavac radnika u HZZO-u proveo uredan postupak prijave. Nakon prijave boravka radnika u trećoj državi, HZZO će radniku izdati propisanu potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Izaslani radnik u trećim državama ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do povratka u Hrvatsku.

Zdravstvenu zaštitu mora osobno podmiriti, a po povratku u Hrvatsku podnijeti pisani zahtjev na naknadu troškova, uz koji je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju i original računa. Osigurana osoba koja koristi zdravstvenu zaštitu u trećim državama mora se odmah javiti područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a nadležnom prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta zbog daljnjeg praćenja zdravstvenog stanja i ocjenjivanja potrebe povratka (prijevoza) u Hrvatsku.1

Osiguraniku koji je upućen na rad u treću državu naknada plaće pripada u skladu s

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: