danas je 21.7.2024

Input:

Cestarina

14.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.2

2024.11.2.1 Cestarina

Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica

Jesu li troškovi cestarina za službene osobne automobile koji nisu ostvareni kroz putni nalog, porezno priznati trošak ili se radi o izdatku za koji se obračunava plaća radniku koji je vozio službeni automobil? Je li takav trošak predmet izvještavanja na JOPPD obrascu?

Prema članku 8. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak izdaci za službena putovanja iz članka 7. toga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u