danas je 5.2.2023

Input:

Članarina HGK u 2022. godini i novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

10.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 144/21, dalje u tekstu: Zakon) uređuje se status, ustrojstvo, djelatnost, tijela, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Komora).

Komora je samostalna stručno-poslovna organizacija gospodarskih subjekata koja se osniva radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa te rješavanja njihovih sporova u zemlji i inozemstvu. Komora ima svojstvo pravne osobe. Sjedište Komore je u Zagrebu te ima svoj znak i pečat, a izgled i način korištenja znaka i pečata uređuju se Statutom.

Člankom 4. Zakona određuje se da je članstvo u Komori obvezno za sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Obveze koje za prethodno navedene osobe proizlaze iz njihova članstva u Komori moraju biti razmjerne njihovoj gospodarskoj snazi.

Gospodarska snaga članova Komore određuje se njihovim razvrstavanjem u skupine prema podacima o iznosu ukupne aktive, iznosu prihoda i prosječnom broju radnika tijekom poslovne godine koji su sadržani u godišnjem financijskom