Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članarina turističkoj zajednici 2019.

4.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Članarina turističkoj zajednici 2019.

Vesna Varšava, dipl.oec.

Prema konačnom prijedlogu zakona o turističkim članarinama  - članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti, odnosno pruža sljedeće usluge razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

PRVA SKUPINA

49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

49.32 Taksi služba

49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika

51.10 Zračni prijevoz putnika

52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

65.12 Ostalo osiguranje i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i

posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja

priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje;

turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta

boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje od odgovornosti

vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva (osiguranje jamčevine za paket

aranžmane); osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja

66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

(djelatnosti mjenjačnica)

68 Poslovanje nekretninama

73.11 Agencije za promidžbu i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje reklama u

novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prostoru,

reklamiranje iz zraka, uređenje štandova i ostalih objekata i prostora) i vođenje

marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i

zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglašavanje izravnom poštom i

marketinško savjetovanje)

77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te

djelatnosti povezane s njima

82.3 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

92 Djelatnosti kockanja i klađenja

93.12 Djelatnosti sportskih klubova

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

DRUGA SKUPINA

50.3 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

TREĆA SKUPINA

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

53 Poštanske i kurirske djelatnosti

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

61 Elektroničke komunikacije

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

90.01

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: