danas je 19.6.2021

Input:

Digitalizacija i prednosti online računovodstva

14.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.07.1.1 Digitalizacija i prednosti online računovodstva

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Digitalna transformacija se opisuje kao korištenje tehnologija kako bi se unaprijedili poslovni procesi i rezultati poduzeća. Isto tako, relevantna je i informacija o samoj svrsishodnosti i krajnjim ciljevima digitalne transformacije. Krajnji cilj je da korištenjem digitalnih tehnologija, poduzeće može optimizirati i poboljšati svoje poslovanje, omogućeno mu je uvođenje inovacija i kreativnosti te potiče značajne promjene u profesionalnom svijetu, ali i u privatnom svijetu svakog pojedinca. Digitalizacija je proces prijelaza iz analognog u digitalni oblik rada, ona stvara digitalne verzije analognih/fizičkih stvari kao što su papirnati dokumenti, slike mikrofilmova, fotografije, zvukovi i još mnogo toga. Dakle, jednostavno se pretvaraju i predstavljaju nešto nedigitalno (ostali primjeri uključuju signale, zdravstvene zapise, podatke o lokaciji, osobne iskaznice itd.) u digitalni format koji računalni sustav može upotrijebiti zbog brojnih mogućih razloga.

Digitalizacija ne znači zamjenu originalnog dokumenta, slike, zvuka itd. Ponekad se uništi (nakon digitalizacije papirnatog dokumenta može se uništiti ili zadržati, ovisno o zahtjevima), ponekad i nestaje (ako uhvatimo zvuk i slike u obliku videozapisa prezentacije na nekom događaju, digitalni format nastavlja postojati dok glas i fizička prezentacija tijekom prezentacije zauvijek nestanu), a ponekad i ona se preobražava, ali tada se ne radi o digitalizaciji u najstrožem smislu riječi.

Informacije su oduvijek predstavljale važan čimbenik ljudskog djelovanja. Kao resurs koji je usmjeravao ljudsku djelatnost informacije su u povijesti bile na različite načine prikupljane, pohranjivane, analizirane i distribuirane. Danas je informacijski sustav nužnost u globalnom sustavu poslovanja. Globalizacijski su procesi promijenili tradicionalni koncept poslovanja te doveli do potrebe upravljanja informacijama kao sastavnim dijelom ukupne imovine poduzeća i potaknuli nagli razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Računovodstvo je informacijski podsustav jedinstvenoga informacijskog sustava poduzeća s ulogom sveobuhvatnoga, sustavnog i trajnog iskazivanja podataka i informacija na osnovi dokumenata o svim elementima u poslovnim podsustavima i poslovnom sustavu poduzeća kao cjeline. Informacije koje su rezultat računovodstvenoga informacijskog sustava sadržane su u računovodstvenim izvještajima, odnosno obračunima, predračunima i analizama kao njihovim nositeljima koje se predočuju menadžmentu.

Pri spomenu riječi računovodstvo javlja nam se pomisao o pisanom bilježenju financijskih učinaka poslovnih događaja. Misao ipak nije sveobuhvatna te objašnjava tek jednu, ali najznačajniju od nekoliko računovodstvenih funkcija – knjigovodstvo kao vještinu bilježenja nastalih poslovnih promjena, koje su zapisane na dokumentima ili u obliku elektroničkog zapisa, iskazane vrijednosno te koje utječu na promjenu računovodstvenih kategorija, odnosno imovine, obveza, glavnice, prihoda i rashoda (tzv. financijske transakcije).

S poslovnog aspekta, digitalizacija najčešće podrazumijeva pretvaranje pisanih ili tiskanih (analognih) dokumenata (podataka) u digitalni oblik prepisivanjem, slikanjem ili skeniranjem. Širi pojam digitalizacije poslovanja odnosi se na korištenje modernih programskih rješenja koji pomažu u izradi, analizi, pretraživanju i čitanju digitalnih podataka. Digitalno poslovanje za tvrtku podrazumijeva „poslovanje bez papira”, što u konačnici znači poslovanje s manje troškova te pridonosi društvenom ugledu tvrtke (ekološki osviještena tvrtka). Poslovanje koje je istinski digitalno, ne znači samo digitalno izdavanje dokumenata, slanje istih e-poštom umjesto konvencionalnog slanja i online prisutnost putem društvenih mreža i vlastite internetske stranice. Istinski digitalno poslovanje je oblik poslovanja u kojemu se u svim