danas je 15.4.2021

Input:

Donacija društva za troškove liječenja

26.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.04.2.3 Donacija društva za troškove liječenja

Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Djelatnik Društva boluje od multiple skleroze, bolest je uznapredovala i potrebna je terapija koju ne priznaje HZZO. Može li društvo dati donaciju djelatniku i koji je porezni status donacije te koju dokumentaciju treba dostaviti kako bi ista bila vjerodostojna podloga za priznavanje donacije. Lijepo molimo žurni odgovor kako bismo pristupili isplati i kako bi djelatnik mogao otići na terapiju.

Društvo može dati donaciju fizičkim osobama, uključujući i djelatnika, a porezni status donacije potrebno je razmotriti sa aspekta poreza na dobit, poreza na dohodak te poreza na dodanu vrijednost. Kod donacije se radi o pružanju pomoći u novcu te dobrima ili uslugama koje se vrše bez naknade ili protučinidbe od strane primatelja dara.

S aspekta poreza na dobit, čl. 7. st. 7. i 8. Zakona o porezu na dobit (NN br. 177/04-138/20; nadalje Zakon PD), ukupni iznos darovanja (uključujući kumulativni iznos za sve oblike dozvoljenih darovanja) porezno je priznati rashod uz uvjet da ukupna darovanja tijekom godine nisu veća od 2% određeni uvjeti.

Uvjet: čl. 7. st. 7 i sl.

Sva darovanja iznad 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, tj. iznad svota iz čl. 7. st. 7. i 8 na dobit.

S aspekta poreza na dohodak (donacije su regulirane na sličan način kao i prilikom oporezivanja dobiti), sukladno čl. 8. st.1. toč. 4. Zakona o porezu na dohodak (NN br., 115/16-138/20; nadalje Zakon DOH vjerodostojnih isprava.

Dodatno, čl. 4.st. 2 na dohodak (NN br. 10/17-1/21; nadalje Pravilnik DOH) navodi da se darovanja ne smatraju dohotkom ako su zadovoljeni određeni