danas je 21.7.2024

Input:

Donacija sindikatu

6.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.08.2.3 Donacija sindikatu

Sanja Roginić, dipl. iur

Isplatili bismo donaciju sindikatu.Do kojeg iznosa je to porezno nepriznato?Koju dokumentaciju je potrebno pripremiti (zahtjev sindikata, ugovor)?

Zakonom o porezu na dobit, člankom 7, stavkom 7 definirano je :

Porezno priznatim rashodima darovanja smatraju