Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Donesen novi Pravilnik o jedinstvenom registru računa

26.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.09.1 Članak

Andrea Skorin

2020.09.1.1 Donesen novi Pravilnik o jedinstvenom registru računa

Alan Vajda, mag.iur

Navedenim tekstom prikazujemo novi Pravilnik o jedinstvenom registru računa (Narodne novine, br. 53/20). koji se primjenjuje od 1. lipnja 2020. godine.

S obzirom na to da je sukladno odredbi članka 23. stavak 10. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 68/18, 02/20, 46/20, 47/20) donesen novi Pravilnik o jedinstvenom registru računa istim se propisuje sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave i usklađivanja podataka, davanje, korištenje i uporabu podataka, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa te postupanje obveznika dostave podataka u Jedinstveni registar računa s podacima koje u Jedinstveni registar računa upisuje Financijska agencija.

Također s danom stupanja novog Pravilnika na snagu prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (Narodne novine, br. 89/18), time da svi pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju istovjetno značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, odnosno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Nadalje, za potrebe ovog Pravilnika, pojam pravni subjekt se odnosi na pravne osobe osnovane na području Republike Hrvatske koje su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika, a to su: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade i ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Sadržaj i obuhvat podataka

Financijska agencija vodi Jedinstveni registar računa, time da su obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije.

Naime, obveznici u Jedinstveni registar računa dostavljaju:

1. Podatke o otvorenim računima u banci za sve transakcijske račune.

2. Podatke o novčanim sredstvima

3. Podatke o sefovima kod obveznika koje koriste poslovni subjekti i potrošači na temelju ugovora o sefu ili na temelju druge valjane pravne osnove.

4. Podatke o fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima na računima i novčanim sredstvima.

5. Podatke o fizičkim osobama korisnicima sefova.

6. Podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima inozemnih pravnih osoba i trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava.

7. Podatke o naknadno nastalim promjenama po otvorenim transakcijskim računima, novčanim sredstvima, sefovima.

Način i rokovi dostave podataka u Jedinstveni registar računa

Obveznici su dužni dostavljati podatke u obliku i na način određen ovim Pravilnikom i uputom koju donosi predsjednik Uprave Financijske agencije i javno objavljuje na službenoj internetskoj stranici, time da se oni

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: