Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

5.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.22.1 Članak

Ivana Lukić

2019.22.1.1 Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

Vesna Varšava, dipl.oec

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje dobrovoljna su zdravstvena osiguranja koja se ugovaraju prema individualnim potrebama.

Dopunsko zdravstveno osiguranje proširenje je pokrića osnovnog obveznog zdravstvenog osiguranja, a može se sklopiti direktno sa HZZO-om, ili sa nekom od osiguravajućih kuća.

Plaćanjem dopunskog osiguranja pokriveni su troškovi:

  • -> participacije (pregled kod liječnika, podizanje lijeka u ljekarni)
  • -> specijalističkih liječničkih pregleda
  • -> specijalističke dijagnostike
  • -> bolničkog liječenja
  • -> ortopedskih i drugih pomagala
  • -> fizikalne medicine i rehabilitacije

Dodatno zdravstveno osiguranje ugovara se sa osiguravajućim kućama koje nude razne kombinacije, pakete usluga koji ovisno o izabranom modelu uključuju sistematske preglede – specijalističke preglede, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage.

Ugovaranjem police dodatnog zdravstvenog osiguranja osiguranik u određenim poliklinikama s kojima osiguravatelj ima poslovnu suradnju obavlja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: