Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Državne potpore povezane s imovinom

30.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.14.1 Članak

Andrea Skorin

2020.14.1.1 Državne potpore povezane s imovinom

mr.sc.Silvija Pretnar, ovlašteni revizor

Državne potpore su određeni oblici novčanih ili nenovčanih pomoći koje se daju poduzetnicima u zamjenu ispunjavanja određenih prošlih ili budućih uvjeta vezanih uz poslovanje poduzetnika. Za računovodstveno praćenje državnih potpora, obveznici HSFI-a primjenjuju nekoliko standarda, i to: HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 11 – Potraživanja, HSFI 14 – Vremenska razgraničenja, HSFI 15- Prihodi, dok su za obveznike primjene MSFI-a odredbe sadržane u MRS-u 20 - Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći.

Razlikuju se dvije vrste potpora, i to one koje se odnose na imovinu i one koje se odnose na prihod.

Prilikom računovodstvenog priznavanja državnih potpora povezanih s imovinom, subjekt mora odabrati prikladnu računovodstvenu metodu iskazivanja primljene potpore te općenito vrijedi da se potpore povezane s imovinom, uključujući nenovčane potpore po fer vrijednosti, ne iskazuju kao prihod u trenutku primitka potpore, već ih je potrebno vremenski razgraničiti i priznati kao prihod tijekom vijeka upotrebe imovine, tj. priznati kao prihod tijekom razdoblja kako bi se na sustavnoj osnovi sučelili s troškovima za koje su namijenjene da ih nadoknade. Pri tome, državne potpore trebaju se prezentirati u bilanci primjenom jedne od sljedeće dvije metode (toč. 14.21. HSFI-a 14 i toč. 24. MRS-a 20), i to:

1. iskazivanjem odgođenog prihoda - potpora se priznaje kao prihod na sustavnoj i racionalnoj osnovi tijekom vijeka upotrebe imovine, tj. u istom razdoblju kao i odnosni rashod,

2. tretiranjem kao odbitne stavke pri izračunavanju knjigovodstvene vrijednosti te imovine - potpora se priznaje kao prihod tijekom vijeka upotrebe imovine koja se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: